S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Babam burnundan ameliyat oldu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? Hastalıklardan korunmak için bir takım önlemler almalıyız. Bu önlemlerden biride dengeli beslenmedir.Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenme kuralına aykırıdır? Verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Babası Dacat Bey’in ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pan- galtı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? “Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan” kimselere ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt bilim alanlarındandır? Eski Taş (Paleolotik) Devri’nde insanlar henüz yerleşik yaşama geçmemiştir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrulamaz? Bilim felsefesi; bilimin yapısını, konusunu, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, ana kavramlarını, ulaştığı sonuç ve yöntemini sorgular.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesi için söylenemez? Türk Harf Devrimi Haftası ne zaman kutlanır? Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?   120 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? • Sabır duygusunu geliştirir.• Nimetlerin değerini öğretir.• Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar.Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde daha yoğun olarak yaşanır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi vardır? Fırat, Dicle, Nil, İndus gibi büyük ırmaklar herkesin belleğinde bulunan önemli coğrafi simgelerdir. Bunları belleğimizde yaşatan görsel güzellikleri değildir. Bu büyük ırmaklar en eski çağlardan bu yana insan yaşamını kendisine çekmiş ve hayat bu ırmakların çevresinde can bulmuştur. Mısır uygarlığı Nil’den, Çin uygarlığı Sarısu’dan, Hint uygarlığı Ganj ve İndus’tan ayrı düşünülemeyeceği gibi Mezapotamya uygarlığı da Fırat ve Dicle’den ayrı düşünülemez.Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır? Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? Hangi deyim sinirlenmek anlamında değildir? Ege bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesi arasındaki sıcaklık farkının en önemli nedeni nedir Televizyon-fırın-tabletYukarıdaki hangi aleti evimizde kullanmayız? **Devlet işleri  Pankuş meclisinde görüşülürdü.**Tapates adı verilen halı ve kilimleri vardı.**Önemli su kanalları açtılar.Tarihte en büyük sulama kanalı Şamran Kanalı onlara aittir.Yukarıda hangi uygarlıkla ilgili bilgi verilmemiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(...) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(...) Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur(...) Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlâl edilmesidir.(...)Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının da haklarına saygı göstermeliyiz.(...) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır. I. Doğum oranı yüksektir.II. Eğitim seviyesi yüksektir.III.Nüfusun büyük kısmı tarım sektöründe çalışır.IV.Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.V. Nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışır.Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmiş ülkelerin özellikleri arasındadır? “Yakıt kullanarak enerji üretmek yerine rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.”Yukarıdaki ifade edilen davranış hangi kirliliği önlemek için söylenmiştir? Düşünme, hafıza, öğrenme, konuşma gibi faaliyetlerin idare edildiği, görüntü ve sesle ilgili uyartıları algılayan merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Cümlede yapılan işi gösteren öğe aşağıdakilerden hangisidir? '' Oyun kolu bozuk olduğudan beni yenebildin. ''Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? A: What - - - - are you?B: I am German. “Kolonyayı elimize döktükten kısa bir süre sonra elimizin kuruduğunu görürüz. Ancak yanımızdakiler kolonyanın kokusunu hala alırlar. ”                                       Bu deney neyi gösterir?  Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Hangisi “Süt ürünleri” arasında yer almaz? Suna is a hardworking student. She - - - - does her homework regularly. 1. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları sabittir.2. Buharlaşma sadece kaynama sıcaklığında olur.3. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bir arabayı çalıştırmak için verilen 120 J’lük kimyasal enerjide 30 J kinetik enerjiye dönüşüyorsa verim yüzde kaçtır? Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir