S:1

Aşağıdakilerden hangisi okula giderken yapılacak kişisel bir bakımdır?

Aşağıdakilerden hangisi okula giderken yapılacak kişisel bir bakımdır? sorunun cevabı "Ayakkabısını temizlemesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bu benim ana dilim, bir denizdir; derinliğiyle,gözün erişemeyeceği genişliğiyle, sınırsız gücü,güzellikleriyle … Dibinde gün görmemiş incileryatar; üstünde binbir rengin çalkantısı var.Parçada ana dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?  Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz?  Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir? "Bir topluluğu oluşturan kişilerin her biri bir.....................dir." cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir? Babam kuruyemişçiden 350 gr fındık, 700 gr çekirdek, 450 gr leblebi ve 400 gr fıstık aldı. Babamın aldığı kuruyemişlerin toplamı kaç kilogramdır? (I) Eskiden ince çarıklı, sarı yazmalı kadınlar sırtlarında küfeleriyle köylerinden pazara inerlerdi. (II) “Evlerimize eli boş dönmeyelim, üç kuruş para kazanalım.” diye akşama kadar didinirlerdi. (III) Cide’de eskiden olduğu gibi büyük pazar, cuma günleri kuruluyor fakat sarı yazmalı kadınlar dolaşmıyor artık pazarlarda. (IV) Şimdi o geleneksel pazar yerleri Cide’de artık yok.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 5 onluk ve 3 birlikten oluşan sayıya yedi birlik eklersek yeni sayı kaç onluk, kaç birlikten oluşur? (5X100)+ (1X10)+ (6X1) şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Aşağıdaki yüklemlerden hangisi süreklilik anlamı taşımaktadır? Hangi cümlede “bağlı” sözcüğü “ilgili” anlamındadır? Çaka Bey’in kızıyla evlenen Türkiye Selçuklu hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir? Karadeniz, hamsinin yaşam alanıdır.Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyanlıştır? Your balcony is bigger - - - - ours. Aşağıdakilerden hangisi okul servisi içerisinde iken uymamız gereken kurallardan birisidir? Yön bulmayla ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir?  Bülbül eyler güle nazGirdim bir dost bağınaAğlayan çok gülen azYukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı hangisidir? “Annem bu akşam çay demlemedi.” cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Sapanca Gölü hangi ilimizdedir? Dengeli beslenmeyi en iyi açıklayan tanım aşağıdakilerden hangisidir? “Paralelleri dik kesen, kutup noktalarında birleşen çizgilere …....... denir.”Verilen tanımın tamamlanabilmesi için cümledeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bildiren kelime yoktur?  - - - - people are there on the bus now? DNA’nın görevleri ve yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? “ Dua  ederken  en  çok  dikkat  etmemiz  gereken  şey ”  aşağıdakilerden  hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir? Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? 3. Selim Dönemi’nde kurulan orduya ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi “Deprem Çantasında”   bulundurulması gereken malzemelerden birisi değildir ? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir? A)Amasya Genelgesi                                     B)Erzurum KongresiC)Sivas Kongresi                                           D)Misakı Milli I. Edebî ürünlerin söyleyeni belli değildir.II. Başlangıcından XI. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar.III. Sözlü Dönem’in başlıca edebiyat ürünleri koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır.IV. Sagu adı verilen şiirler halk edebiyatındaki “ağıt” nazım türüne karşılık gelir.V. Dinî konuların ele alındığı destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “Sözlü Edebiyat Dönemi” ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Amca , dayı , hala ve teyzenin çocukları bizim neyimiz olur ? Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir     Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?   Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmemiştir?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kısaltma doğru yazılmıştır? I. Sözlerim acı diye, kızım, gücenme banaBak cılız sürüsünü dolaştıran çobanaBir bakıma yaylada davarı otlatıyor,Bir tutam ot buldu mu kendisi can atıyor,Elindeki kavala benzetmiş onu açlık,Su diye gölgesini içer bulsa ağaçlık.Sayamıyor sürünün nasıl eksildiğiniKaç koyunla çıkarak kaç dönebildiğiniII. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,Saçında yepyeni teller ağarmış.Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış şiirlerin ortak özelliğidir? ” Prizmaların yan yüzleri…………lerden oluşur.” cümledeki boşluk hangisi ile doldurulmalıdır? Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir