S:1

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(.....) Kuvvet nesnelerin şeklini değiştirmez.
(.....)Kuvvet uygulanan her cisim yavaşlar.
(.....)Batıya doğru ilerleyen bir cismin doğrultusu kuzey - güneydir.
(.....)Doğu - batı doğrultulu iki kuvvetin yönleri farklı olabilir.
(.....)Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri her zaman aynıdır.

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Kuvvet nesnelerin şeklini değiştirmez.(.....)Kuvvet uygulanan her cisim yavaşlar.(.....)Batıya doğru ilerleyen bir cismin doğrultusu kuzey - güneydir.(.....)Doğu - batı doğrultulu iki kuvvetin yönleri farklı olabilir.(.....)Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri her zaman aynıdır. sorunun cevabı "YYYDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmi üç farz namazının arkasından okunan tekbirlere ne ad verilir? Pusulanın koyu renkli ucu hangi yönü gösterir? Kerim aldığı hikâyenin 28 sayfasını dün okudu. Bugün ise 35 sayfa okuyarak hikâyeyi bitirdi.Kerim’ in okuduğu hikâye kaç sayfadır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilen katmanlarından birisi değildir? Tanesi 1,25 TL olan ekmekten 6 tane ekmek aldım. Bakkala 10 TL verdim. Bakkalcı bana ne kadar para üstü verdi? 7,256 ondalık kesir ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? ”………………..ülkemizde üretilen malların kaliteli olup olmadığını denetler. Amacı toplumu incelemek olan bir sosyolog içinde yaşadığı toplumda yapmış olduğu çalışmalarında  aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirken güçlük çekebilir? Ülkemize en çok mülteci hangi ülkelerden gelmektedir?Bu sorunun cevabı olarak hangisi ülke adı verilebilir? Telefonun günlük yaşamımıza faydalarından biridir? Dünyamız kendi çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi güneş hangi yönde doğardı? Sıvıların basıncı,I. Sıvının derinliğiII. Sıvının özkütlesiIII. Yerçekim ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdaki maddeler pürüzlü oluşlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? 84 x 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?   Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşından çekilmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?       Yeşim: My skin is dry! What should I do?Nuray: I think you ............. Kartallar soyundan bir kuş olan “delice“ daha çok şahine, doğana, atmacaya benzer. Yuvalarını ağaçlıklarda, bir de üzeri kiremitle örtülü evlerin çatı aralarında yapar. Böcekleri, çekirgeleri, tırtılları yer. Deliceler, on beş yirmi yıl öncesine kadar oldukça çoktu. Şimdi bir tekini bile bulmakta zorlanırsınız.Bu parçada delicelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine    değinilmemiştir? I. Bilimsel bilgi uzlaşımsaldır, sanatsal bilgi sezgisel ve bireyseldir.II. Bilim, yeni bir şey ortaya koyar; sanat, var olanı açıklamaya çalışır.III. Bilim, insanın maddi ihtiyaçları ile ilgilidir; sanat, in sanın beğeni duygusuna hitap eder.IV. Bilimde aranan özellik doğruluktur, sanatta aranann özellik ise öncelikle güzelliktir.V. Bilim gerçekliği nesnel olarak açıklar, sanat öznel  bakışlarla betimler.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi devam eden bir işi geçici bir süre durdurur? Ramazan ayında oruç tutmak için gece yemek yediğimiz zamana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi kuşlara ait yanlış bir ifadedir? Hangisi toprak altında yetişmez? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir? Dünya’nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Nadia   : What a nice day! Would you like to hang out?Ruth      : - - - - but I can’t refuse this invitation. 3’ten başlayarak ileri doğru üçer ritmik sayarken 6. söylediğimiz sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bölgeye sağladğı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın başlamasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez? Sosyolog metafizik konularla ilgilenmeyip, yeri ve zamanı belirli olaylardan hareket ederek çalışmasını  sürdürür.Verilen açıklama, bilimsel  çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeyi vurgular? Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır? Aşağıdaki durmların hangisinde krokiden yararlanırız? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  “Kuvvetler ayrılığı’’ düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? “İnternet sitelerine girerken adres satırında sadece İngilizce karakterler kullanılır. Türkçe harf kullanılamaz.”Yukarıdaki kurala göre aşağıdaki internet adreslerinden girerken hangisi hatalı yazılmıştır? Yarısının 3 fazlası 8 olan sayının 4 katı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir