S:1

12 N ve 5 N büyüklüğünde iki kuvvetin bileşkesi en fazla kaç olur?

12 N ve 5 N büyüklüğünde iki kuvvetin bileşkesi en fazla kaç olur? sorunun cevabı "17 N " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden, aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar hakkında  aşağıdakilerden hangisi uygulanır? I. Eşeysel bezlerII. PankreasIII. Tiroit beziIV. Böbrek üstü bezlerYukarıda verilen bezlerden hangilerinin, hipofiz bezi ile arasında geri bildirim mekanizması yoktur? 1009 + 2019 + 4109 = ------ Toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Erzurum’da kış mevsimleri oldukça soğuk geçer. Yazları ise sıcaktır fakat kısa sürer.Yukarıda Erzurum’un nesinden bahsedilmektedir? Trafik kazaları en çok hangi unsurdan kaynaklanır?   Diyafram ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümledeki “de” sözcükten ayrı yazılmalıdır? Elektrik enerjisinde tasarruf için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Aşağıdakilerden hangisi beşerî bir unsurdur? Aşağıdakilerden hangisinin sabit bir hacmi yoktur ve bulundukları kabı doldurarak şeklini alırlar? Hangisi temizlik kuralı değildir? Aşağıdaki cümlelerde deyimlerden hangisi“çok korkmak, çok sıkılmak” anlamına gelmektedir? Kız Kalesi hangi şehrimizdedir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? “Anne ve babalarımız; Çevremizdekilerle iyi ilişkiler kurmamızı, büyüklerine saygılı olmamızı, planlı ve düzenli çalışmamızı, yalan söylemememizi, kimsenin malına zarar vermememizi, zararlı alışkanlıklardan uzak durmamızı, iyi ve ahlaklı olmamızı öğütlerler.” Bu öğütlerin temel sebebi nedir? Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin psikolojik etkilerinden biri değildir? Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları hangi şehirde geçmiştir? Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde eser sanatçı eşleştirmesi yanlıştır? Atatürk Samsun’a niçin gitmiştir? Belirtilen telefon numaralarından hangisi acil durumlarda aranacak telefon numaralarından birine ait değildir?    Anlamca birbirine bağlı olduğu halde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümlelere bağımsız sıralı cümle denir.Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümleye örnektir? Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir? Ezana ’’Namaz uykudan hayırlıdır’’ ifadesi hangi vakitte eklenir? Kamp yapacaksanız kafa feneri birçok işe yarar ama çabuk kaybolduğundan çok pahalı bir şey almayın.Bu cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? “Çocuk, havuzda doya doya yüzdü.” Cümlesinde hangi kelime sesteş (eş sesli) bir kelimedir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?   “Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? 30, 34, 38, ?, 46, 50 sayı dizisinde "?" yerine hangi sayı gelmelidir? Kenar uzunlukları 34 cm, 40 cm ve 28 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresinin iki katının 8 fazlası kaç cm’dir? Kurtuluş Savaşı ile ilgili verilen aşağıdaki olaylardan hangisi ilk önce gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya’nın günlük hareketinin yönüII. Matematik iklim kuşaklarının sınırları III.Dünya’nın yörüngedeki hızıDünya’nın yörüngesinin elips değil de çember olması durumunda yukarıdakilerden hangilerinde değişiklik yaşanırdı? Aşağıda verilen;I. KütleII. KuvvetIII. ZamanIV. HızV. HacimVI. Sıcaklıkbüyüklüklerinden hangileri vektörel büyüklüktür? Hangisi seçimle iş başına gelir? Aracın ön koltuğuna oturabilmek için en az kaç yaşından büyük olunmalıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir