S:1

İnsan başkasının karşılaştığı olumsuz bir durumla alay etmemeli ve gülmemelidir. Çünkü aynı durumla o da karşı karşıya gelebilir. Anlamına gelen atasözü hangisidir?

İnsan başkasının karşılaştığı olumsuz bir durumla alay etmemeli ve gülmemelidir. Çünkü aynı durumla o da karşı karşıya gelebilir. Anlamına gelen atasözü hangisidir? sorunun cevabı "Gülme komşuna gelir başına." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen toprak-lar, aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda bulunan,1. Kafatası kemikleri2. Omurlar3. Pazu ile dirsek kemikleriverilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğadoğru sıralanışı hangi seçenekte gösterilmiştir? Köle ticaretini konu alan romandır. Eserde Kafkas lardan kaçırılan genç bir köle kızın başından geçenler anlatılır. Köleli, cariyeli büyük konak hayatının edebiyatımızdaki en başarılı örneği sayılır. Birkaç kez esir olarak satılan Dilber, Asaf Paşa’nın konağına getirildi- ğinde rahat yüzü bulur. Konakta piyano ve Fransızca öğrenmiştir. Konağın sahibi Asaf Paşa’nın oğlu Celal’le birbirlerini severler ancak aile Celal’in bir cariyeyle evlenmesine izin vermez. Kızı, Celal’den habersiz bir esirciye satarlar. Romanın sonunda Dilber kendi canına kıyar. Romantizmin etkileri görülse de eser realist bir romandır.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? Atatürk’ün babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? 2 deste kalem 5 öğrenci arasında eşit olarak paylaşılıyor. Her birinin aldığı kalem kaç tanedir?  Ablam, 2 yıllık bir kursa katıldı. Ablamın kursu kaç hafta sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Milli Mücadele’nin kazanılmasının en önemli nedeni nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lık” eki aldığında “içine bir şey konacak kap, eşya” anlamı kazanmaz? Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez? I. Teknolojik düzeyII.  Doğal afetlerIII.  Göç hareketleriIV.  SanayileşmeYukarıda verilenlerden hangileri ulaşım araç ve sistemlerinin gelişmesini daha fazla etkilemiştir? Aslılar 2800 TL’ye televizyon aldılar. Babası 685 TL’sini peşin verdi. Kalanı da 5 taksit yaptırdı. Aslı’nın babası her ay kaç TL taksit ödeyecektir? Aşağıdakilerden hangisi Okul Gelişim Yönetim Ekibinde yer almaz? .   Aşağıdaki sözcüklerde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?                      1.    Türküleri                     2.    Anadolu                     3.    malıdır                     4.    ortak                     5.    halkın            Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Vakit( )herhalde ikindiye yakındı( ) Sokaklarda inanılmaz bir sessizlik vardı( ) Düşman işgali altına giren bir kasaba böyle mi olurdu ( ) Bu parçada parantez( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Yüce Allah’ın, insanlara doğru yol olan ilahi yolu göstermek maksadıyla bazı peygamberlere sayfalar halinde gönderdiği ilahi metinlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluğa yakındır? Hangisi yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan zorunlu ihtiyaçlardan değildir? Kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Grip olan bir kişiye limon, portakal gibi besinlerin tüketilmesini önermedeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?  Arap kabilelerinin yasak aylarda yaptığı savaşlara ne isim verilirdi? Yunanistan’a bağımsızlık verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Kız Kulesi hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk hakkı değildir? Platon’a göre nesneler dünyasındaki masa, insan, çiçek günü geldiğinde yok olurken güzellik ideası kalıcı ve sürekli var olacaktır. İdealar, dış dünyadaki varlıkların kendisinden pay aldıkları özlerdir.•   Aristoteles’e göre gerçekten var olan şu masa, şu çiçek, şu insandır. İdea somut varlıklarındışında ayrı bir dünyada değildir.Buna göre Platon’un varlık görüşünü Aristoteles’in varlık görüşünden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir? I. İl Özel İdaresiII. BelediyeIII. KöyIV. İl YönetimiV. İlçe YönetimiYukarıdakilerden hangileri yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarındandır?  Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdiren antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberliktenönce yaptığı işlerdendir? Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir. Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar ve yardımlardan değildir?  Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere ………………………....……… denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir