S:1

Dengeli ve düzenli büyüyebilmemiz için aşağıdaki içeceklerden hangisini sıklıkla tüketmeliyiz?

Dengeli ve düzenli büyüyebilmemiz için aşağıdaki içeceklerden hangisini sıklıkla tüketmeliyiz? sorunun cevabı "Süt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İlk Türk-İslam Devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilirdi? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını öğrenmenin gerekliliğine neden olamaz? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed’in (sas) aşağıdaki davranışlarından hangisi “doğruluk” ilkesine bir örnek teşkil eder? Türkler tarihte kullandıkları takvimler şunlardır : 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi Takvim. Bu takvimlerden ay yılı esasına dayalı olan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi ne kadardır? 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren antlaşma hangisidir? Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız? Dünya hayatının son bulma anına ne ad verilir? Bitlisli bir er yüzüne bir anlam yakıştırır İnkâr dolanır sesinin diyetineÖmrü kırışıklığa kayıtlıdır Yiter, gider bir türküdeBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?  Aşağıdaki ulaşım araçlarının hangisi farklı bir yerde gider? Normal bir şekilde gerçekleşen paramesyum konjugasyonunda büyük çekirdeğin üreme olayına katılmamasına rağmen genetik yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Peygamberimizin “... Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz.” öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir? "43 278" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Büyük Millet Meclisi hangi ilde açılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi kara taşıtı değildir?  Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde;•  millî cemiyetlerin tek çatı altında toplanması•  TBMM’nin açılması•  Kuvayımilliye’den Düzenli Ordu’ya geçilmesiçalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Mustafa : How are you?Sevgi : ..........................., thanks. “Aç” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Babam 4 yıl Almanya’ da çalışmış. Babam Almanya’ da kaç ay çalışmıştır ? Bilgileri kalıcı olarak saklayabileceğimiz iç donanım aygıtı hangisidir?  Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisine askerlik görevinden istifa ederek ilk kez sivil bir vatandaş olarak katılmıştır? Medeni Kanun’un Kabulü ile;Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? “Halis Bey, aldığı ütünün bozuk olduğunu fark etti, satıcıya gidip ürünün bozuk olduğunu söyledi. Satıcı ürünü iade alabilmek için Halis Bey’ den .................... istedi.”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ”Açık” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sabah olunca  ………………………….…….  denir. “ Bayrak bir ulusun namusudur.” Cümlesinde  “ ulusun ”  yerine hangi kelime yazılırsa cümlenin anlamı değişmez ? "................ your brother play football?"“ Yes, he can.”Soruyu tamamlamak için aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanmalıyız? İnternet ve bilgisayar bağımlılığın belli belirtileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz?  Namazın şartlarından biri olan “necasetten taharet”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tamamen tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 45, kalan 9 olduğuna göre bölünen kaçtır? Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır? Namaza başladıktan sonra Fatiha ve zammısureyi okumuş olan bir kişi buraya kadar namazıniçindeki farzlardan kaç tanesini yerine getirmiştir? Hangisi bilgi hatalıdır? İlk İslam parası aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde bastırılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir