S:1

19, 5, – 7, 0, – 1, 9, – 28 tam sayılarından kaç tanesi pozitiftir?

19, 5, – 7, 0, – 1, 9, – 28 tam sayılarından kaç tanesi pozitiftir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Sesimizin yayılmasını; aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Gece vakti açık denizde yolunu kaybeden bir balıkçı gideceği yönü hangisine göre bulabilir? Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?  Kardeşini sevmeyen kıskanan bir çocuğun, ayıplanma ve suçluluk duygusundan kurtulmak için kardeşine sürekli sevgi gösterisinde bulunması  aşağıda verilen savunma mekanizmalarından  hangisi  ile  açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?  Babam 4 koli yumurta aldı. Her kolide 18 yumurta olduğuna göre babam kaç yumurta almıştır? Aşağıdaki  hangisi en öncelikli ihtiyaçlarımız arasında yer alır? Buz sudan daha yoğun olsaydı, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi?  Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalara neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir? Süreksiz sert ünsüz olan “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere ünlüyle başlayan ekler geldiğinde sözcük sonundaki bu ünsüzler değişime uğrar; p b’ye, ç c’ye, t d’ye, k g’ye veya ğ’ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur? 7, 13, 10, 6, 14 veri grubundan hangi sayı çıkarılırsa aritmetik ortalama değişmez? Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?   Bir çiçek vardı,Güzel, kokulu, büyülü,Yaşıyordu topraktan aldığı gıdaylaUzuyordu damarlarına giden kanlaBoyu aşınca bulutları,Komşu olunca yıldızlaraKendini güneşe akraba sandı. Şiirde, çiçek aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?   Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi kadrolardandır? Anıl:” Hız ve fiziksel dayanıklılık gerektiren sporlarda başarılı değilim. ”demiştir.Buna göre, Anıl aşağıdakilerden hangisinde başarılı olamaz? Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? I – şemsiyeII – naylon leğenIII – kağıt havluIV – cam şişeV – karton kutuYukarıda verilenlerden hangileri suyu çekmez? “ Üç kurabiye ve çilekli pasta yedim.” Cümlesinde hangi sözcükler sıfattır? Hz. Muhammed (sav) ilk vahyi aldı­ğında bunu ilk olarak kime anlatmıştır?  Birler bölüğü 502, milyonlar bölüğü 38 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? ”Zeynep kalem ve silgi aldı.” Cümlesi kaç kelimeden oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zaman kipiyle çekimlenmemiştir? Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir? 2 yarım litre 6 çeyrek litre kaç ml eder? • Kara yosunu•    Papatya•    ÇamVerilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Koordinat sistemindeki yatay eksenin ismi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin günümüzde de devam ettiğine ait bir örnektir? İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Arabistan’da ve özellikle Mekke’de, İslam’dan önceki döneme ne ad verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir