S:1

-8, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür?

-8, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür? sorunun cevabı "|-11|" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
- - - - Elif got up, she had a shower. Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdi Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Oliver: Im thirsty. - - - - to meet at a café and drink something?Eliza :Sure. Im thirsty, too. Bir kişi evde baba ya da eş , iş yerinde doktor , okulda veli rolünü üstlenebilir.Bu durum neyi göstermektedir ? Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğaya zarar vermeden doğal ortamı değiştirmesine örnektir? Bir bölme işleminde bölen 18 ise kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Namaz kılmaya başlamadan önce namaza ha- zırlık şartlarından hangisi en son yapılır? ......................... ilk düşünce iki aile arasında tatlılık olması, ikinci düşünce ise bu hayırlı işin ağız tadıyla sonlandırılmasıdır. Bu nedenle şerbet içilmesi yaygın bir gelenektir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? • Her türlü kaçakçılığı önleme• Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yönetme• Karayollarında trafik düzenini sağlamagibi görevleri yürütmekle sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? İslam Devletinde ilkhazine (Beytül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur? Allahın her şeyi görmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi anı türünde kaleme alınan eserlerden değildir? Perde sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Mother: Did you do your homework? Son: ______________. Mother: When did you finish? Son: I finished it about ___________. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle, Seğirtir kaval sesinde sağa sola Çobandır köyün yamacında Yayar davarı da çömelir Meşe dallarının ardında Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait bir nitelik taşır? I feel - - - - because I studied all night long and I need to rest. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Döllenme olayı dişi üreme sisteminde ..................................gerçekleşir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir dikdörtgenin çevresi 200 cm, kısa kenar uzunluğu 40 cm ise, bu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? ​Tük Patent Enstitüsü,......................... bağlı bir kamu kuruluşudurYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Günümüzde teknolojik ürünler nerelerde kullanılır ? Ağır bir taşı yerinden kaldırarak sırta yüklemek çok zordur - - - - sırttaki ağır taşı yere indirmek çok kolaydır.Bu cümlede boş bırakılan yere düşün- cenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 4 x 3 ) + 7 işleminin sonucu ile aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonucu birbirine eşittir? S- Sınıfın en uzun boylusu en önde oturuyor.U- Bu iş daha çok benim işime yaradı.D- Yazarın en çok tutulan kitabı bu.E- Her bildiğini herkese anlatmasa olmaz. Hangi harfin karşısındaki cümlede bir karşılaştırma söz konusu değildir? Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi. Yukarıdaki cümlelerin, anlamını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin Türkler üzerinde meydana getirdiği değişime örnektir? TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİNDENMademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimatın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmîizin verilmişti...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I am Tim. Im a forth grade student at Planet Elementary School. I get up at half past seven and after thirty minutes I have breakfast with my parents. My school starts at quarter past eight. I have lunch with my friends at one p.m. Then, I have classes until quarter to four. I arrive home at four because my school is near my home.Parçaya göre doğru olan ifade hangisidir? Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derinbilinç kaybına ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz ve devriktir? Bu dinin rahipleri hayatları boyunca bitkisel besinlerle beslenirler. Ancak soğan ve sarımsak yemezler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Arka arkaya kırk gün perhiz yaparlar.Bir nevi oruç sayılabilecek olan bu ibadetler hangi dine aittir? They - - - - a bike when they were young. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir