S:1

+3, -18, -25, 0, -19 büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

+3, -18, -25, 0, -19 büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "+3>0>-18>-19>-25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Medineli Müslümanların I. Akabe Biatı’nda Hz. Peygamber’e verdiği sözlerden birisi değildir?  “Saçında bit olduğu için saçı sürekli kaşınıyordu.” cümlesinin hangi kelimeleri eş seslidir? Bir günde 47 sayfa kitap okuyan babam 1 ayda kaç sayfa kitap okur? (1 ay=30 gün) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük sesli uyumuna uymaz ? Karenin  çevre uzunluğu hangi cebirsel ifade ile  gösterilir? Aşağıdaki tartışma türlerinin hangisinde tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal haline dönüştürülür? Bir araba saatte 90 km yol gitmektedir. 16 saat boyunca sürekli hareket eden araba, kaç km yol yapmıştır? Bir havuz 250 litre su alıyor. Bu boş havuzu doldurmak için 10 litrelik kovayla kaç defa su konmalıdır?  14,12,20,30 sayılarının aritmetik ortalaması ile açıklığının farkı kaçtır? I. Dini başkanları  papadır.II. Dini merkezleri  Roma’dır.III. Rahiplerin bekârlığı  zaruridir.Hakkında bilgi verilen Hristiyan mezhebi hangisidir? Mustafa Kemal, Samsun’dan sonra ilk olarak nereye gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti, Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır?  Bireylerde doğuştan var olan, bir işi yapabilme becerisine ………..denir. • Bu yönetim anlayışında devlet halkı için vardır ve halkı için çalışır.•   Devlet, eğitim-öğretim ve sağlık gibi hizmetleritüm vatandaşlarına ulaştırmak zorundadır.Bu özelliklerin, öncelikle aşağıdaki devlet an- layışlarının hangisinde bulunması beklenir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Aşağıdakilerden hangisi kemik çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  2015 yılında hızla düşen petrol fiyatları Rusya ve İran gibi ekonomileri petrol ihracatına dayalı ülkeleri ciddi oranda  sarsmaktadır.Buna göre, Rusya ve İran ekonomilerinin aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin aldığı kararlara karşı daha hassas olduğu söylenebilir? Aristoya göre, aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı elemente ait olamaz? Eşit kütlede çilek, erik, muz aldım.6 kilo muz aldığıma göre toplam kaç kilo meyve aldım? 10 yumurtanın yarısını kahvaltıda yedik.Kahvaltıda yediğimiz yumurta sayısı kaçtır? “Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi (harf düşmesi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinin farklı yorumlar yapmalarının nedenleri arasında en az etkili olanıdır? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatabilir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda;• Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.• Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır.Anayasa’nın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır? Aile ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Larry   : Hi, Martin. How can I help you?Martin : Hi, could - - - -?Larry  : Sorry. It is broken. Tiyatro, kişinin hayat görgüsünü genişleten ve derinleştiren kurumlardandır. Seyirci, insanın çeşitli güdülerle nasıl davrandığını ya da davranabileceğini burada görür, hayatta karşılaşacağı türlü olaylara burada tanık olur, tutkuların yol açabileceği düzensizliklere karşı burada uyarılır. Kişinin yüceliği de bayağılığı da türlü örneklerle burada önüne serilir. Seyirci, kişiler ve olaylar karşısında kimi zaman hayranlık duyar, bazen içinde nefret uyanır, bazen de acıma hisleriyle dolar. Hayatta görülen ya da görülebilecek kişilerle burada tanışır. Başlı başına bir eğitim kurumu olan tiyatronun eğiticilik yönü bu özellikleriyle ortaya çıkar.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber (sav) ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekke’de Kureyşlilerin engeliyle karşılaşmış, anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osman’ı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamber’in (sav) ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? (1) Bir ırmağın ya da bardaktan bardağa boşalttığınız suyun sesini dinlediniz mi hiç? (2) Dinlediyseniz su sesinin dinlendirici bir etkisi olduğunu fark etmişsinizdir. (3) Bu hoş sesi, suyun içindeki hava kabarcıkları çıkarır. (4) Tıpkı bir zilin sallanan tokmağı gibidir bu kabarcıklar.      Numaralanmış cümlelerin hangisinde su sesinin oluşma nedeni verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde katı iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetin daha kolay gerçekleşmesini sağlar? Okunan ilahiler eşliğinde dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ellerini göğe kaldırarak Hakk’ın tek olduğunu zikrederek, ayakta döne döne yapılan bir çeşit zikirdir. Nefsin, bencilliğin, menfaatçiliğin, ikiyüzlülüğün ve yaşama dair tüm kötülüklerin anlamsızlığını görüp Hak’tan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamlar içerir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 970510 sayısındaki 5 rakamı hangi bölüktedir? Bir çıkarma işleminde iki sayının farkı   379' dur. Eksilen 675 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? “yıl” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?  26 730 sayısının soluna 45 yazılırsa milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur? 1-Sivrisinek     2-Sahilde       3-Ağaçlık          Yukarıdaki sözcüklerin yapıları sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir