S:1

-5, +1, -1, 0, -11
Yukarıda verilen tam sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

-5, +1, -1, 0, -11Yukarıda verilen tam sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "+1 > 0 > -1 > -5 > -11" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kumun oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?  Gül bahçesi… Kırmızı( ) pembe güller... Çevreyi gül kokusuna boğan rengârenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar bir bağcı değil miydi( ) Bahçede değil de sanki kalbinde büyütüyordu tomurcukları( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi birisinin herhangi bir olayda haklı olmasına rağmen olayları görenlerin tanıklık yapmaması nedeniyle haksız duruma düşmesinin insanda oluşturabileceği duygulardan birisi değildir?  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birlik ve dayanışmayı anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her iki sözcüğü de anlam kaybına uğramış bir birleşik isim kullanılmıştır?  “insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşmaktır.”Budizm’de “Mutlu olabilmenin temel şartı” olarak kabul edilen bu inanış aşağıdakilerden hangisidir? "Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye.................................denir." cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumak için bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerden değildir? (306 : 17) : 6 İşleminin sonucu kaçtır?  Asal sayılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? du_k Yukarıdaki hayvan isminde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Bakır Çağı’ndan itibaren insanlar metalden araç-gereç yapımına başlamışlardır.Maden işlemeciliğinde görülen gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Excel programı tarafından açılan dosya uzantısıdır?  Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafik güvenliği ile görevi yoktur? Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs ile ayırma yöntemi ile ayırabiliriz? Milli Mücadelede doğu cephesinde hangi devlet ile mücadele edilmiştir? Sosyoloji’nin ilkelerini belirleyen E. Durkheim’e göre toplumsal olgu ancak başka bir toplumsal olgu ile açıklanabilir.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu ilkeye ters düşmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? “Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır”buyuran Hz Peygamber eşine karşı tutumu nasıl olmuştur? Dün akşam teyzemlere ……………….Sözcük grubunun anlamlı ve kurallı bir cümle olması için hangisi aşağıdakilerden yazılmalıdır?  Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? Bu bahar havası, bu bahçe, Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese horoz şekerim! Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “kıtlık” sözcüğünün zıt anlamlısıdır? Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler. Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır? Aşağıdakilerden hangisi hava katmanının özelliklerinden değildir? Hangi seçenekteki kelimeler, anlam ilişkisi bakımından farklı bir gruptur?  Resmi kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? A: - - - - ?B: It is pink. 4 düzine misket 6 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç misket düşer? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan “Muhtare” adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur? Gerçeklik sürüp gitse de bilen ve onu dillendiren insan olmayınca “doğru” diye bir şey kalmaz ortada.Buna göre doğruluk - gerçeklik ilişkisi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A: What is the fourth month of the year?              B: It is ……………….. Aşağıdakilerden hangisi cins ismi olamaz? Hangi öğrenci için “dengeli ve düzenli beslenmektedir” denilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde “da/de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ”Benim desenlerim, düşünce kıvılcımlarının ürünüdür.” diyor ünlü heykeltraş Rodin. Sanki pek sık unutulan bir gerçeği hatırlatmak istiyormuş gibi: Gerçek heykelci, yalnızca taşları yontan biri değil, daha önemlisi, bir düşünürdür. Başka bir deyişle heykel biçimlendirilmiş düşüncedir.Rodin, bu görüşleriyle hangi iki bilgi türü arasındaki bağı vurgulamaktadır? İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adıl vardır? Gale :  - - - -?Nina :  I’m not interested in board games. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir