S:1

Aşağıda verilen tam sayılardan hangilerinin arasında en az sayıda tam sayı bulunur?

Aşağıda verilen tam sayılardan hangilerinin arasında en az sayıda tam sayı bulunur? sorunun cevabı " -503 ile -504" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır? Aksi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Vatan, millet, özgürlük,  adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir? Ali : What is your name?Azra : ..................................Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dünya yüzeyinde nü- fusun yayılışına etki eden beşeri faktörlerden biri değildir? Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir? Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı nedir? Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?  Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Birer gün arayla işe başlayan eşit kapasiteli 6 işçi bir işi 6 günde bitiriyorlar.Eğer aynı anda işe başlamış olsalardı bu iş kaç günde biterdi? 56, 54, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha çok kelimeden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçları arasında yer almaz? 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması yapılmış ve hemen ardından işgaller başlamıştır.İşgallere karşı Osmanlı Hükümetinin kayıtsız kalması sonucunda halk işgallere karşı ne gibi önlemler almıştır?   Aşağıda verilen konulardan hangisinde uzlaşma olmaz? 15 x ( 50-22) işleminin sonucu kaçtır? “Hakan bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu videoları kendisine ait bir kanalda paylaşmak istemektedir.” Hakan Aşağıdaki hangi platformu kullanarak bu isteğini gerçekleştirebilir? Saatin sabah tam 5’i gösterdiği zaman 192 saat sonra saat kaçı gösteriri? Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi oluşmuştur.I. Orografik yağışların görülme ihtimali yüksektir. II. Kıyının gerisinde yüksek dağ sıraları uzanmaktadır.III. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri benzerdir.Yukarıdakilerden hangileri boyuna tipi kıyı özelliği gösteren yerlerin ortak özelliği olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fiil kökü olarak kullanılmaz ? Geçmişten günümüze değin çoğu şair, tabiata önem vermiş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında tabiattan en geniş anlamda yararlanmıştır. Ne var ki ne âşığın aka aka denizler oluşturan göz yaşları ne de nergis gözlü sevgilinin görünümü bir araya gelse günün bir saatindeki Boğaziçi manzarasını vermeye yetmez.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? I have got two daughters. - - - - names are Tuba and Kübra. “ Hava kararmıştı. İnsanlar evlerine çekilmeye başlamıştı. O yüzden cadde telaşlı ve hızlı adımlarla yürüyen insanlarla doluydu. Bu yoğun kalabalığa bir de arabaların korna sesleri karışıyordu...”Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse konu bütünlüğü sağlanmış olur?   Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında      aramak gerekir?       Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Dünya’da nüfusun alansal dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tina : Why don’t we watch a movie tonight?Anna : I am not in the - - - -. Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez?  Üniversite öğrencisi Burçin, bitirme tezi için Millî Parklar Genel Müdürü’yle bir görüşme yapmayı planlamaktadır.Burçin’in yapacağı bu görüşmenin türü aşağıdakilerin hangisi olur? Evde aşağıdakilerden hangisini yapmak bizim sorumluklarımızdandır? I. Selanik Askeri  RüştiyesiII. Şemsi Efendi OkuluIII. Harp OkuluIV.  Manastır Askeri  İdadisiMustafa Kemal’in okuduğu okulların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 1982 Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında düzenlenmiştir?  Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halinde değildir?  “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?”  “ Dedem üç tane kare defter aldı.” Cümlesinde sıfatlar varlığı hangi yönden ifade etmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir