S:1

Sayı doğrusu üzerinde +4ün 5 br solunda hangi tam sayı vardır?

Sayı doğrusu üzerinde +4ün 5 br solunda hangi tam sayı vardır? sorunun cevabı "-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Lisa is studying English - - - - listening to music at the same time. Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğiyle ilgili değildir? Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif, bir kaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir.Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi gelecekten söz eden anlatımın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İşletmeler çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardanen önemlisi hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zamir yoktur? Aşagıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir? Türkiyedeki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir? Emirhanın 5 deste silgisi var 12 tanesini kaybetti geriye kaç silgisi kaldı? Avrupa hayvanları koruma yasasının ilk maddesi şudur:Tüm hayvanlar yaşama hakkına sahiptir.İkinci maddesi,daha güçlü olan insanlar kendilerinden güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdür.Üçüncü olarak, hayvanlar zorunlu bir neden olmadıkça öldürülemez.Aşağıdaki yargılardan hangisi metinle çelişir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü birleşmesi yoktur? Bill : The weather is sunny. Can we play tag?Wayne : No, - - - - . Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü dokunularak fark edilebilecek özelliklerdendir? Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi 5 hecelidir? Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır? 2 kilo sütten 1 kilo yoğurt yapılıyorsa 6 kilo yoğurt yapmak için kaç kilo süt kullanılır? Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Avrupada derebeylik sisteminin zayıflamasında Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden değildir. Kuranı ezbere bilen sahabelerin savaşlarda ölmesi hangi tedbirin alınmasına sebep olmuştur? Bu konuda,Ali de az çok biziM gibi düşünüyor.Yukarıdaki cümleye altılı çizili sözcüğün kattığı anlam aşıdakilerden hangisinde vardır? 24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? Güneşin doğduğu yöne yüzünü dönen Eren in sol kolu hangi yönü gösterir? "öğretmenimiz - kontrol - yoklama - etti - ödevimizi"Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda hangi sözcüğü kullanmayız? Aşağıdakilerden hangisi yayaların yapmaları gereken davranışlardandır? Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal(Seyyid)ı yenemeyeceğini anlar, cadılardan yardım diler. Kuzende câzû (cadı), askeriyle birlikte, savaş alanına gelir.... Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Seyyidi gördü, eydür:— Kimsin? Seyyid eydür:— Sen kimi istersin? Câzû eydür:— Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bı- rağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti:— Belî, olam (Evet, Oyum.)Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyidin üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyidi ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyide hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu.... Seyyid, Aşkarı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. .... Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzendenin gövdesinden alıp kaçtılar. Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülvehhab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti:— Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi. ...Battalnameden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkler, Orta Asyadaki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi,Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır? Bulutlu bir havada hangisi hareket halindedir? 6 yarım ekmek kaç çeyrek ekmek eder? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolanan cisimlere .......... denirYukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Ardışık 3 sayının toplamı 261 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap ve son peygamber doğru olarak verilmiştir? Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir? I'm nurse. I work ....................................... Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden değildir? Hangisinin sonucu yanlıştır ? Bir öğrenciye düşen en önemli sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir