S:1

Sayı doğrusu üzerinde -10un 5 br sağında hangi tam sayı vardır?

Sayı doğrusu üzerinde -10un 5 br sağında hangi tam sayı vardır? sorunun cevabı "-5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. Anne-babaya iyi davranmakII. Komşuya iyilik etmekIII. Akrabayla ilgiyi kesmekIV. Muhtaca yardım etmekYukarıdakilerden kaç tanesi Kur’an ahlakına uygun bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) konmalıdır? I. 16. yüzyıl divan şairidir. “Şairler Sultanı” adıyla anılmıştır. Şiirlerini söz ve  anlam oyunlarıyla  süslemiştir.II.  17. yüzyıl divan şairidir. Öğretici şiirleri ile tanınır. “Hayriyye” adlı öğretici bir mesnevisi  vardır.III.  18. yüzyıl divan şairidir. Şiirlerinde dönemin İstanbul yaşantısını yansıtmış ve Lale Devri ile özdeşleşmiştir. Şarkı nazım şekliyle tanınan bir şairdir.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki şairlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Be quite, ………. ?  Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı ……………….. iklim kuşağında yer alırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bütün yüzeyleri kare olan geometrik cisim hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir? Aşağıdakilerden hangisinin boyunu adım ile ölçmemiz daha doğru olur? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? 1-Pınar, kovasını taşıyor./  2- Dedem iyice yaşlandı.3-Doğum günümü kutladık./4- Ayşe, mışıl mışıl uyuyor.Numaralanmış görsellerdeki eylemlerin anlamlarıbakımından sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı anlamda bir atasözüdür? Bir havuzu aşağıdakilerden hangisi ile daha hızlı doldururuz? 4 basamaklı rakamları farklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?  Leyla gelin olmuş, Mecnun mezarda              Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda            Ateşten kızaran bir gül arar da            Gezer bağdan bağa çoban çeşmesini            Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?   Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim     fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.            Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır? İzmir in Kurtuluşu ne zaman? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "daha" kelimesi "henüz" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Ramazan ayında kılınan 20 rekatlık namaz aşağıdakilerden hangisidir? Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? 36’dan başlayıp geriye doğru 5’er sayarken 4. sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma olmamıştır? “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre (ecel) için yarattık.” (Ahkâf suresi, 3. ayet)Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 2 yarım litre + 5 çeyrek litre kaç mL eder? Bir kolideki 30 yumurtanın 1/6‘ i kırık çıktı. Kırık olan yumurta sayısı kaçtır ? Fosilleşmenin gerçekleşmesi için hangisinin kesinlikle olması gerekir? Şimdi Raif Efendi’nin sarsılmaz sükûnetini, insanlar ile ilişkilerini, garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. Etrafını bu kadar iyi tanıyan, karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkân yoktu. Raif Efendi, benim için tekrar merak edici bir hâl almıştı.Bir romandan alınan bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? ‘Okula gitmek istiyor ...…yaşı tutmuyor’cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir ?  “Besle kargayı oysun gözünü.  /  İyilik eden iyilik bulur.”    Yukarıdaki atasözleri anlamlarına göre nasıldır? “Zihnin ürettiği önermenin objeye tam olarak uymasıdır.”Yukarıda bilgi kuramının hangi temel kavramı tanımlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir?  Karenin bir iç açısının ölçüsü nedir?    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Nasihat” söz konusudur ?  Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten sonra kabile esasına bağlı kardeşlik an­layışının yerine din kardeşliği anlayışını nasıl ikame etti? Bir yerin kuşbakışı çizimine ………………………………………… denir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamı bakımından farklıdır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? Yenilikleri fark eden ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkanları meydana getiren kişiye …………………...denilir.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır” (En’am suresi, 82) ayetinin müslümanlarca tam anlaşılmadığını gören Hz. Muham- med, ayette geçen “haksızlık (zulüm)” kelimesinin Allah’a ortak koşmak (şirk) anlamında olduğunu söylemiştir.Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir