S:1

-7 ile +7 tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır?

-7 ile +7 tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? sorunun cevabı "13" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için sonucu neydi ?  Gözümüzü kullanarak aşağıdakilerden hangisini algılayabiliriz ?  Arabanın içinde yüksek sesle müzik dinlemek aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen toprak-lar, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir durum yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde özel isim kullanılmamıştır? Aşağıda ikili verilen devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonunda dünya gücü olarak ortaya çıkmıştır? 1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tümgücüyle savaşıyordu.3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekmişti.4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, yanağımı kestim.3. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından arasında yer alır? Araca bindiğimizde ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir? Bir cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konmaz?  • Buji••Piston••Silindir kapağıVerilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 1 dakikada 100 m yol alan bir bisikletli 10 dakikada kaç km yol gider? Hangi seçenekte verilen sözcüklerin hepsinin sesteşi vardır? Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır? 9 + 23 = 459 + 19 = 4Verilenlere göre 4 kaçtır? Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir? a=0,08   ,   b=0,801    ,   c=0,8   ondalık kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız? Who   is   he  ?      He   is   my …………………Yukarıda soruya göre   boş yere  aşağıdakilerden  hangisi  yazılamaz?   Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru­dur? Aynı anda hem Allah’a hem de putlara inanan insanlara ne denir? Zekatın yaygın olarak uygulandığı İslam toplumlarında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin görülmesi beklenmez? Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara Anadolu’daki konargöçer Türkmenleri yerleştirmiştir.Osmanlı Devletinin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Anonim halk şiirinde ölen kişinin ardından duyulan acıyı ve üzüntüyü dile getirmek, onun üstün yanlarını anlatmak için yazılan şiirlerin genel adına ----, Divan edebiyatındaki karşılığına ----, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığına da ---- denir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 52 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurum ve kuruluş adlarının yazımında bir hata yapılmıştır? “ Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine ………………… denir. “  Tanımı yapılan ibadet nedir? Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir? ”Çağrı altı yaşında okula başladı.” Çağrı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? ​İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir?  Sağlıklı bir yaşam için günde kaç öğün beslenmeliyiz? Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alican’ı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.Ortaokul 5.sınıfa giden Alican’ın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?  Çöl ortasında kurulan küçük bir yerleşme iken, İslamiyet’le birlikte önemi artan ve Suudi Arabistan topraklarında yer alan şehir hangisidir? “Hostes, uçağın iniş zamanını bildiriyor.” Cümlesinde eylem ne zaman yapılıyor? Bir kutuda iki düzine tane kalem vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Hz. Muhammed hayatta iken Müslümanlar dini konulardaki sorularını O'na arz ediyorlardı. Kuran'ı en iyi şekilde anlayıp yaşayan Hz. Peygamber'de insanların sorunlarına uygun çözümler getiriyordu. Hz. Peygamberin vefatından sonraki süreçte İslam geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Müslümanlar  günlük hayatta karşılaştıkları sorunları en yakınlarındaki din âlimlerine danışmışlardır. Onlarda sorunlara Kuran, sünnet ve akıl çerçevesinde farklı çözümler üretmişlerdir.Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenebilir? Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar? They - - - - a bike when they were young. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir