S:1

-12 ile 5 arasında kaç tane tam sayı vardır?

-12 ile 5 arasında kaç tane tam sayı vardır? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Fotokopi makinesini icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ali : Is your house__________?Ayşe : No,it is red. İnsan haklarının tüm dünyada yaygınlaşmasının insanlara ne gibi bir katkısı olmuştur? Helikopterler hangi hayvandan esinlenerek tasarlanmıştır? Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını hangi savaşta göstermiştir? Aşağıdaki namazın şartlarından hangisini kadınlar da erkekler de aynı şekilde yaparlar. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre masal türlerinden değildir? Hz Ömer (r.a.) zamanında; Hz Muhammedin (s.a.v) Mekkeden Medineye hicretini başlangıç kabul eden takvim hangisidir ? I. Sanat metinlerinin kendi anlamından ziyade okunduğu, seyredildiği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır.II. Sanat metinlerinde yaratıcılık, öğretici metinlere göre daha ön plandadır.III. Sanat metinleri duygulardan çok düşüncelere hitap eder.IV. Sanat metinlerinde kanıtlama, inandırma, açıklama amacı görülür.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanat metinleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Rekabet edebilme duygusu ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir? Ceren sabah 17 lira, akşam 32 lira harcadı. Ceren toplam kaç lira harcadı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘göze çarpmak anlamında bir söz kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Çağ sanat akımı değildir? 1-Nose = Burun2-Knee = Saç3-Lip = KolEşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç belirtmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? 4 tane 50 kuruş kaç tane 10 kuruş yapar? I. Bilimde tek bir bilimsel metot vardır.II. Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.II. Bilim mutlak doğrular içerdiği için değişken yapıya sahip değildir.Bilim ve bilim insanı için verilenlerden hangileri doğrudur? Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig´in, orijinalinden yıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır? Aşağıdakilerden hangisi 3'ün katlarından değildir? Aşağıdaki hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir ? Salim 13 yaşındadır. Kardeşi Selim Salimden 4 yaş küçüktür. Selim ve Salim' in yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çöl bölgesinde daha sık görülen bir bitkidir? Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi mitoz sonucunda oluşan yavru hücrede ana hücreden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bana bunu o adam geçen gün anlatmıştı. cümlesinde kaçıncı kelimeler kişi zamiridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazar duygularını da katmıştır ? ‘Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar.halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Bir apartman kapısının giriş şifresi 9 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ise şifre kaçtır? Börek yaparken 2 litre süt, yarım litre yağ kullandım. Kullandığım sıvıların toplam miktarı ne kadardır? Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk ispatlayan bilim adamı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in Medine sözleşmesini imzalamasının amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin iman-amel ilişkisi ile ilgili görüşleri arasında yer almaz? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolu´nun Türkleşmesine doğrudan katkısı olmuştur? Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir