S:1

Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi -2 ile 6 arasında değildir?

Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi -2 ile 6 arasında değildir? sorunun cevabı "-3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili değildir? “Allah’ın mescitlerinde onun adı-nın anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır…’’  (Bakara suresi, 114. ayet)Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez? Bin tanrı ili olarak bilinen İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?  Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini uygularız? Aşağıda, öğrenciler karşıdan karşıya geçerken yaptıkları davranışları birbirlerine  anlatmaktadır.Gülay: Karşıdan karşıya geçerken alt ve üst geçitleri kullanırım. Ercan: Karşıya geçerken önce yola adım atarım. Bir taraftan  yürür,yürürkende sağıma soluma bakarım. Böylece zaman  kaybetmem!Ece: Yaya geçitlerini kullanıyorum. Buradaki trafik lambalarına uyar, kırmızıda asla geçmem.Tarık: Yaya geçitlerinde her zaman trafik polisi olur. Onun işaretlerine göre hareket ederim.Öğrencilerden hangisinin yaptığı yanlış bir   davranıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler birlikte kullanılmıştır?  “ gibi, sen, veya, kimse, şurası, orada” kelimelerinden kaç tanesi adın yerine kullanılmaz ? Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki edenayarlardandır? Hz. Muhammed (sav.) dedesinin ölümünden sonra hangi amcasının himayesinde yaşamıştır? “Cami,medrese,şifahane,imarethane, kervansaray, han ,köprü,çeşme gibi yapılara Osmanlı Devleti sınırları içinde sıklıkla rastlarız.” Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili nasıl bir yargıya ulaşmamızı sağlar? 3850 sayısına yuvarlanan en büyük sayı kaçtır ? 85' den başlayarak geriye doğru beşerli sayarken 5. söyleyeceğimiz sayı kaçtır? Haydar Amca  (  )(   ) Yarın bu mallar gelir mi (  )(   ) Gelmez usta (  )Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? • Üzerinde insan ve diğer canlılar yaşar.• Kaya ve topraktan oluşur.• Ateş küreyi dıştan sarar.Özellikleri verilen Dünya katmanı aşağıdakilerden hangisidir?  Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşmasıhâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? Okunuşu İki yüz milyon bin elli altı olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir? “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet) Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kazası anında yaralılar varsa ilk önce aşağıdaki numaralardan hangisi aranmalıdır? Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kara yollarına trafik işaret ve levhaları niçin konulmuştur? Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? İlk ses kaydedici cihaz olan fonotograf kimin tarafından icat edilmiştir? Eskiden beri Müslüman toplumlar huzur ve güven içinde yaşamışlardır. Fakirler ve düşkünler gözetilmiş, yolda kalanlara ve yetimlere sahip çıkılmıştır.Bu metne göre öncelikli olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?  Aşağıdaki sayılardan hangisi 5'e kalansız bölünemez? Aşağıda verilen organlardan hangisi sindirime yardımcı organlardandır? Halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan yönetim şekline ne ad verilir? • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? Tomorrow - - - - a hard day for you. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y  harfini koyunuz (    ) Yasalar önünde herkes eşittir.(    ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.(    ) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.(    ) 18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.(    ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlı topluluklarından hangisi bir populasyon örneğidir? "suculuk" kelimesinin kökü hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen ekte yanlışlık yapılmıştır? “…İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatroları ile ilgili aşağı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır? A: How often do you go shopping? B: ............ Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir