S:1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi pozitif bir sayıyı ifade eder?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi pozitif bir sayıyı ifade eder? sorunun cevabı "20 TL kâr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi, Kıralım hail ise azmimize ten kafesi; İnledikçe eleminden vatanın her nefesi, Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir. (Rad suresi, 29. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Carla - - - - long hair when she was young. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yurt dışı sürekli görev süresi (uzatma hariç) kaç yıldır? Burun kanaması olan bir kazazedeye, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Hep birlikte oyunlar oynadık cümlesindeki oynadık eylemi hangi zamana aittir? Aşağıdaki icat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Her gün 8 sayfa kitap okuyan Doğa 5 günde kaç sayfa kitap okur? Gün çekildi pencerelerden; Aynalar baştan başa tenha. Ses gelmez oldu bahçelerden; Gök kubbesi döndü siyaha.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Sonsuzdaki bir cismin kalın kenarlı mercekteki görüntüsü ile ilgili,I. Cismin olduğu taraftadır.II. Sanaldır.III. Odakta nokta şeklinde oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir atıktır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır? 78037 Verilen doğal sayı seçeneklerdeki doğal sayıların hangisinden büyüktür? Bayrak bir ulusun namusudur. Cümlesinde ulusun yerine hangi kelime yazılırsa cümlenin anlamı değişmez ? 86 sayı çubuğundan 43 tanesi mavi, diğerleri kırmızıdır. Kırmızı çubuklar kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda çocuk haklarını savunan kuruluştur? Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekân adı verilirAşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlardan biridir? (1) Gökyüzü, geceleyin cep telefonuyla fotoğraflanması en zor şeylerden biri.(2) Akıllı telefonların teknik özellikleri bunun için henüz yeterli değil.(3) Gök cisimlerini gözlemlemek için onlar hakkında bilgi sahibi olmalıyız.(4) Telefonla çekilen fotoğrafların kalitesini artırmak için biraz teknoloji desteği almak gerekiyor.Numaralanmış cümlelerden hangisi bu met- nin anlam bütünlüğünü bozmaktadır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda geçen Eğitimde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. ifadesi, Türk millî eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 4 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Verdiği nimetler için Allaha şükretmeye.....,dinimizce yapılması güzel olan olan iş ve davranışalara karşılık verilen ödüle ise .......denir.Yandaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Heyelan, çığ ve toprak kaymasında can ve mal güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisini almak gerekmez? Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Okumak en güzel alışkanlıktır. diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Peygamberimize (s.a.v.) Kuran-ı Kerim ayetleri nerede ve ne zaman indirilmiştir? Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olaylar ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yüceltilmiş efsanevi kahramanlar rol oynar. cümlesi aşağıdaki destan safhalarının hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Planck sabitinin birimidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şeyin önemini belirten bir ifade vardır? Cebimdeki paraya 375 TL eklersem 725 TL oluyor. Cebimde kaç lira vardır? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammedin 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etme nedenidir? Ses teknolojisindeki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bulunması ile başlamıştır? Nevşehir ilimiz sınırları içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denin yazımı yanlıştır? Misakımillîde, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler bölünmez ve ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmiştir.Bu karar Misakımillîde aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? Hücre solunumu ürünü karbondioksit, doku sıvı-sından kana geçtikten sonra,I. Kanda çözünmüş halde plazmadaII. Karbominohemoglobin şeklinde alyuvardaIII. Bikarbonat şeklinde kan plazmasındaverilenlerden hangileri ile akciğere taşınır? Berkin yaşı 8dir. Amcası, Berkten 42 yaş büyüktür. Buna göre Berkin amcası kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın özelliğini bildiren sözcük (sıfat-ön ad) vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir