S:1

Aşağıdakilerden verilen tam sayılardan hangisi daha büyüktür?

Aşağıdakilerden verilen tam sayılardan hangisi daha büyüktür? sorunun cevabı "-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Atatürk, Kurtuluş Savaşında milletin önünde yer almış ve yol gösterici olmuştur.Yukarıdaki bilgide Atatürkün hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Ağzın etrafında besinin yakalanıp vücuda alınmasını sağlayan, tentakül adı verilen uzantılar aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde bulunur? Yükselme tutkusu, insan vücudunun salgılarından biri olan safraya benzer, yolu tıkanmadıkça insanı canlı, diri, hırslı, atılgan kılar. Ama yolu tıkanır da akamazsa yakar, ağrıya dönüşür. Yükselme tutkusuyla dolu insanlar kontrol edilir ve iyi yönetilirse çok becerikli olurlar. Eğer engel çıkar, ilerleyemezlerse pes eder; insanlara, olaylara kötü gözle bakmaya başlarlar.Bu parçada yükselme tutkusuna sahip insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Şans başarısını en aza indirmeyi hedefleyen bir öğretmen, hazırlayacağı sınavda aşağıdaki madde çeşitlerinden hangisini kullanmalıdır? Kalınlığı 30 mm olan 60 kitabı üst üste koyarsak kaç cm yükseklik elde ederiz? Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez? Doğuya doğru yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletlerinin yaptığı işgallere göz yumması Anadoluda aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? Müslüman bir kardeşinin kusurunu örten bir kimsenin Allah hem bu dünyada hem de ahirette ayıplarını örter.Bu hadis ile Müslümanların sakınmaları istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir? İlk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletişim amaçlı kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi kut kelimesinin anlamlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde soru sıfatı vardır? Küpün............ ayrıtı ve ..........köşesi vardır.Boşluklara gelmesi gereken sayılar hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının görevleri arasında yer almaz? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.1. (.....) İnsanlar uyumlu ve uzlaşmacı olduklarında toplumda anlaşmazlıklar azalır.2. (.....)Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.3. (.....)Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.4. (.....) İnsan, bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.5. (.....) Karşılaştığımız sorunlara birbirimize zarar vermeden ortak çözümler bulmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin başka insanlardan kesin olarak ayırt edilmesini sağlar ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlam yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur? Hz. Peygamber İslama davet için Taife gittiğinde, kendisine yapılan eziyetlere rağmen onlara beddua değil dua etmiştir.Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir? Abim 150 tane yaprak testin 1/5 ini çözdü. Abimin çözmediği kaç yaprak testi kaldı? 15 x ( 50-22) işleminin sonucu kaçtır? "Dün bize erken geldiler." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya ............................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? You have an Internet connection problem. You couldnt fix it and have decided to call the customer services. You say: Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin ulaşmak istediği son aşama olan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümü yoktur? Elektroliz olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir namazın ilk rekatında sırasıyla aşağıdakilerden hangileri okunur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Dinimizin kullanılmasına, yapılmasına, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere ne denir? I. Bulundukları kabın şeklini alırlar.II. Akışkanlık özellikleri vardır.III. Belirli bir şekilleri vardır.Yukarıdakilerden hangileri sıvı maddelerin özellikleri arasında gösterilebilir? Nabzı normalden fazla olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Hasana vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyine değil önce Hasana verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma ‘Babacığım Hasanı Hüseyinden çok seviyorsunuz herhâlde. dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır, suyu önce Hasan istedi. buyurdu.Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi M.Kemalin düzenli ordu kurma nedenlerinden biri değildir? Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendindenhareket eder. Onun için ben sözünü çok kullanır. Dene-meci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tered-dütlü hedefler göstermeye çalışır.Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir