S:1

En büyük negatif tam sayı hangisidir?

En büyük negatif tam sayı hangisidir? sorunun cevabı "-1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Futbol maçı esnasında gol atacakken ayağı takılıp yere düşen arkadaşınıza nasıl davranmalısınız? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ve kaç gün içinde sonuçlandırılır? Aslında somut olan bazı adlar tümcede soyut anlam kazanırlar.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır? Yaşadığımız yerdeki hava olaylarını öğrenmek için akşam televizyonda hangi programı izlemeliyiz? Aşağıdaki dağlardan hangisi Doğu Anadoluda yer almaktadır? I. PetrolII. HidroelektrikIII. DoğalgazIV. JeotermalTürkiyenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir? Ağır sözcüğü hangi cümlede davranışları yavaş olan anlamında kullanılmıştır? Allaha (c.c.) inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmeye; zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allaha (c.c.) başka bir varlığı denk görmeye ................................... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 30 kalemi 3er şekilde kalemliklere koymak isteyen Yelizin kaç kalemliğe ihtiyacı vardır? Onlar bana mı gelmiş ? cümlesindeki kişi zamiri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük gruplarının hangisi alışılmış bir bağdaştırmaya örnektir? ( 27 - 24 - 21 - .... - 15 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Çeşitli doğal etkenlerden oluşan ve ekonomik değeri olan maddelere .................... adı verilir.Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Bağlı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘sadık, tutkunanlamında kullanılmıştır? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden fazla sözcük vardır? Hangisi güvenli geçitlerden değildir? Bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak için bazı yazılım ve donanımlara ihtiyacımız vardır Aşağıdakilerden hangisi bu yazılım ve donanımlar arasında yer almaz? Yukarıda enlemleri ve yükseltileri aynı olan beş farklı merkezin gece ve gündüz ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.Bu merkezlerin gündüz ve gece sıcaklık ortalamalarına bakıldığında hangisinde nem oranının daha fazla olması beklenir? Her sıçrayışta 70 cm ilerleyen bir kurbağa 50 sıçrayışta kaç metre yol almış olur? aşağıdakilerden hangisi tarihi eserlere örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.(...) Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur(...) Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlâl edilmesidir.(...)Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının da haklarına saygı göstermeliyiz.(...) Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır. 384 sayısındaki 8nin basamak değeri kaçtır? Kâbe etrafında 7 tur dönmeye ne ad verilir? Kurân-ı Kerimi niçin okumalıyız? Protokolde, konukları karşılama kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Azak Kalesini Ruslara bırakmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de örnek vardır? • Hicri takvime göre senenin ilk ayıdır.• Hz. Muhammed (sav.) bu ayı Allahın ayı olaraknitelendirmişir.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerdenhangisidir Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi yurdumuzda görülmez? Ben olgun şeftaliyi severim cümlesindeki olgun sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir? Birkaç bahar, bir o kadar kış Ömürdür: uzun, kısa.Ne ise göreceğin Kısmet ne kadarsa.Bu dizelerde Ziya Osman Saba aşağıdaki konulardan hangisini ele almıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemcidir? Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, asıl olan üründür anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Türk şiir birikiminin yeniden değerlendirilmesinin yanında İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar önem kazanır. Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilir. Şiirin düzyazıya yaklaşmasına imkân veren temalar öne çıkarılır. Büyük metropollerde yaşayan kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp kalmaları, alt kimlik gruplarının ortaya çıkması en belirgin temaları oluşturur.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren sanatçılardandır? İstiyorlar ki değer ölçülerimizi, onlar gibi Avrupa oyun yazarlığı ölçülerine uyduralım. İstiyorlar ki onlar gibi biz de Avrupalı eleştirmenlerin kireçlenmiş yargılarını papağan gibi burada en iyi geveleyene bilgili eleştirmen, Avrupalı yazarların konusuna ve oyun çatısına en çok yakışana usta yazar diyelim.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? karır. Is - - - - a chair? Büyüklük bakımından 6. büyük gezegen ve Güneşe yakınlık bakımından da 6. sırada olan gezegenler sırasıyla aşağıdaki verilenlerden hangisidir? Kaç tane rakam vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir