S:1

Çarşıya kiraz, kivi, kilim, kilit almak için çıktık. cümlesindeki alınanların adlarını sözlükteki sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır?

Çarşıya kiraz, kivi, kilim, kilit almak için çıktık. cümlesindeki alınanların adlarını sözlükteki sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır? sorunun cevabı "Kiraz " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bir manav kilogramı 70 Krden aldığı patatesi 45 Kr. den satıyor. Manav 6 kg patates sattığında kaç Kr. zarar eder? Kitabüş Şifa ve El-Kanun fit-Tıp adlı eserler hangi Müslüman bilim adamına aittir? I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur? On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösterilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki harflerin hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz? Annemin güzel yüzü bir türlü gözümün önünden gitmiyor. diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Adaletin bireye sağladığı kazanca ne ad verilir? Boyutları 3,6 m, 4,5 m ve 7,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun bütün yüzleri, parçalanmamış fayanslarla döşenecektir.Buna göre, aşağıda kenar uzunlukları cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslardan hangisi kullanılamaz? Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden değildir? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : Im younger and I can run faster than the turtle. He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didnt stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. Why couldnt the rabbit become the champion? Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci Balkan savaşı hangi tarihde olmuştur? Kibirli olduğu için Allahın huzurundan ve rahmetinden kovulan varlık aşağıdakilerden hangisidir? Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı? şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.Buna göre, Gül Öğretmenin kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? - - - - komedyasında olaylar, merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir; çoğunlukla güldürmekten başka bir amaç güdülmez.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına ne denir? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerin yanına Doğru ise D, yanlış ise Y yazınız?E-posta adresinde Türkçe karakter kullanılamaz ( )E-posta adresi yazılırken boşluk bırakılabilir ( )E-posta ücretli bir servistir ( )E-posta hızlı bir iletişim şeklidir ( )E-posta kullanımı yaygındır ( ) I. AnayasaII. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat KanunuIII.1739 sayılı Millî Eğitim Temel KanunuIV. Kalkınma Plan ve Programları652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yukarıdakilerden hangilerinin doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir? I. Sanatın görevi, dünyayı olduğu gibi kabullenmek değil, ona yön vermektir.II. Sanat, dünyada olup biteni izlenimsel bir yöntemle yansıtmalıdır.III. Gerçekleri olduğu gibi sunmak, sanatı bilimden farksız kılar.IV. Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil, onu şekillendiren bir çekiçtir.V. Sanat, yerel olandan hareketle dünya insanına seslenir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allahın sıfatlarından hangisine aittir? g_adYukarıdaki hayvan isminde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Bulut kadar beyazsınKuşlardan yaramazsınBir hâlde karar etmezBir dalda duramazsınBu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cadde ve sokakların birleşmesi ile meydana gelen yerleşim birimlerine ne denir? I. Derişim farkı arttıkça artar.II. Çok yoğun ortamın az yoğun ortama yapmış olduğu emme kuvvetinin sonucudur.III. Bitkilerin topraktan su emmesine sebep olur.Yukarıdaki yargılar dikkate alındığında aşağıdaki terimlerin hangisi açıklanmaya çalışılmıştır? Peygamber isimlerinden sonra yazılanas.nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi omurgasız bir hayvandır? Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Sanihaya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu.Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir? • Franklin, elektriklenme sonucu maddelerin elektrik ile yüklendiğini ifade etmiştir.• Faraday, elektrik yükünün parçacıklar tarafından taşındığını ve bu parçacıklarında atomun yapısında bulunduğunu belirlemiştir.yukarıda ifade edilen olaylar ile Daltonun,I. Bir elementin tüm atomları özdeştir.II. Atom özelliksiz küredir.III. Farklı tür elementlerin atomlarıda farklıdır.görüşlerinden hangileri çürütülmüştür? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk hakkı değildir? Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Bir insanın Kuran-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara inanmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine sebep olur? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? • Yanma olayını açıklayarak filojistin teorisini çürütmüştür.• Dikkatli ve titiz ölçümlerle yaptığı deneyler sonucu Kütlenin Korunumu Kanununu ortaya koymuştur.• Modern kimya biliminin kurucusu olarak bilinmektedir.Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı kimdir? Tereyağının hammaddesi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir