S:1

Yanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

Yanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bu işe giremediğim için çok yanıyorum. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bursa is the - - - - beautiful city I have - - - - seen. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir ünlü, üç ünsüz harften oluşmuştur? 60 sayısının 110 fazlası kaç eder? Saat 09:15 i gösterirken, Melike üç çeyrek saat sonra saate baktığında saat kaç olur? Türkiyede kıyı balıkçılığında avlanan balık oranının en yüksek olduğu deniz aşağıdakilerden hangisidir? Bugün 38 sayfa, yarında bu günden 7 sayfa az okursam kitabım bitiyor.Acaba kitabım kaç sayfadır? Ey Türk istikbalinin evladı( ) ‘cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? sınıfımız sözcüğü aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak hecelerine ayrılmıştır? Duyu organlarımız kaç tanedir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D ,yanlış yanlış ise Y koyunuz. .....Çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmak için her türlü işte çalıştırılabilir .....Babiller tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını yapmışlardır. .....Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız. .....Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamaktadır. .....Tarihteki ilk kütüphaneyi Asurlar kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardandır? Beden Eğitimi Öğretmeni Bengü Hanım, öğrencilerine voleybolda parmak pasın nasıl yapıldığını bir kez daha göstermiştir. Daha sonra öğrencileri ikili gruplara ayırmış, parmak pas alıştırmaları yapmalarını sağlamıştır.Paragraftaki bilgiler doğrultusunda, dersin hangi aşamasında olunduğu söylenebilir? Damarlardaki kanın, herhangi bir nedenle vücut dışına çıkmasına ne denir? ''Bazı ekler, eklendiği kelimenin anlamını değiştirir. Bunlara ............ adı verilir. ''Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? kırıldı kelimesi hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur ? Solunum sisteminin yapı ve işleviyle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden değildir? .................................................................özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmek sözcüğü bir işte olgunlaşmak, işi öğrenmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? İzmir, Mustafa Kemal in Samsuna ayak basmasından 4 gün önce Yunan işgaline uğradığına göre İzmir hangi tarihte işgal edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? Bursa'dan Ankara'ya gitmek için uçağı tercih eden kişinin tercih nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Melez DNA lı bakteriler normal azotlu 14 N ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? Okunuşu üç yüz yirmi tam yüzde yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Ağır adımlarla kahveye girdi Hasan. Olanları düşündü bir süre. Otursam mı, oturmasam mı diye bir tereddüt geçirdi. Sonra oturdu bir köşeye isteksiz. Babadan kalma eski ama şirin tütün tabakasını çıkardı. Öyle dalmıştı ki masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini çekmemişti.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünya dan gökyüzüne bakıldığında bir arada görünen yıldız kümeleri vardır.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ekonomik kaynaklardan hangisinde Ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır? Gözlem evleri iyi bir gözlem yapabilmek için şehirlerden uzak yerlere kurulmalıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? "Ödevlerimizi günü gününe ... " sözünde noktalı olarak bırakılan yere hangi kelimeyi getirirsek tam bir cümle olur? • Nefes nefese kalan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.• Defterin yapraklarını çevirdikçe geçmiş gözünde canlanıyordu.• Kendisine yollanan parayı hak etmediğini düşünerek çevirmiş.• Evin etrafını duvarla çevirince köpekler eve yaklaşamadı.Çevirmek sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? ............................, tarihteki ilk yazılı antlaşmayı yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Öğretmen dersin başında öğrencilere hangi konuda kaldıklarını sordu. Sonra önündeki kitapları karıştırıp içlerinde konu ile ilgili örnekleri bulmaya çalıştı. Çözülen örneklerden sonra öğretmen tekrar konu hakkında örnekler aramaya koyuldu. Bu sırada öğrenciler dersten kopmaya ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. Öğretmen öğrencileri susturmaya çalışırken zil çaldı ve bir ders süresi, çözülen bir-iki örnek ile sonlandı.Öğrenme-öğretme ortamlarında yaşanan bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Selanik Askeri Rüştiyesiİstanbul Harp AkademisiManastır Askeri İdadisiYukarıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemalin en son gittiği okuldur ? Sınıfta bulunan kare pano etkinliklerle dolu. Cümlesinde ön ad ile nitelenen varlık hangisidir? ( I ) Sözcükler birtakım işaretlerdir.( II ) İnsan bu işaretlerle düşünür.( III ) Düşünürken nesnelerin yerine işaretleri yani sözcükleri koyar.( IV ) Bir insanın söz dağarcığının zenginliği, ancak başkalarının söz dağarcığıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkar.( V ) Bu, zihnin işlemesini kolaylaştırır, çabuklaştırır.( IV ) Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa zihin o kadar iyi işler.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? Okula gidemedim ...................... hastalandımNoktalı yere hangi gelirse cümle anlamlı olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir