S:1

Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir?

Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir? sorunun cevabı "Adı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? ‘al sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olarak kullanılmıştır? 3850 sayısına yuvarlanan en büyük sayı kaçtır ? Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı için,I. Sonucunda bakteri sayısı artmaz.II. Oluşan bakteriler genetik olarak birbirinin aynısıdır.III. Oluşan bakteriler ortam koşullarına karşı dayanıksızdır.verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? 25 x 25 > Z işleminde Z yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Bir salyangoz dakikada 8 cm , karınca ise dakikada 6 cm yol gidiyor. 30 dk. sonra karınca ile salyangoz arasında kaç cm fark olur? Pazardan elma( ) armut( ) muz ve portakal aldım( ) cümlesine sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? Baharda gelinlik kız gibi süzülen Osmaniye, güzel bir Akdeniz ilidir.Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisin- de vardır? 549 : 9 = ?Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu kaçtır? • Büyük günah işleyen, ne mümin ne de kâfirdir.• Böyle kimseler fasıktır yani iman ile küfür arasında bir yerdedir.Verilen bilgiler Mutezile mez- hebinin aşağıdaki esaslarından hangisinin açıklamasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? 1980 yılında başlayıp sekiz yıl gibi süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği İran- Irak Savaşının çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karma bölgelere örnektir? I. ParlakII. EsnekIII. KırılganIV. PürüzlüV. IslanmazYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir aynanın özelliklerindendir? I. Saf maddelerin donma sıcaklığı sabittir.II. Saf maddelerin erime ve donma noktaları eşittir.III. Kaynama noktası madde miktarına bağlı de- ğildir.Yukarıda maddenin ayırt edici özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Meriç Nehri, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlılarla Bulgarlar arasında sınır kabul edilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem zamir hem de sıfat olarak kullanılır ? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammede hangi özelliğin- den dolayı Muhammedül-Emin denilmiştir? Hz. Peygamberin aile fertlerini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir? Kurân-ı Kerimin indirilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Haritadaki mesafesi 3cm olan iki yerleşim biriminin ,gerçekteki uzaklığı 120km dir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? Ali altı yaşında okula başladı. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır? 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti. Meclisin bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır? Türkiye'de yazı dili olarak kullanılan ağız aşağıdakilerden hangisidir? Cebirsel ifadelerdeki harflere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aya ayak basan ilk astronot aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda werilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi kurulmamıştır? Aşağıdakilerden hangi donanım parçası basılı ortamdaki verileri bilgisayar ortamına aktarmamızı sağlar? Bu yıl cumhuriyetimizin kaçıncı yıldönümünü kutladık? Krokilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (I) I would rather go trekking than rock climbing because it is easier.(II) So I joined a trekking club last year. (III) I am an adrenalin seeker. (IV) I went to forest the with club members for that sport the previous weekend.Yukarıda verilen paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyiniz? Doğal afetlerden biri de sel baskınlarıdır.Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemenin yollarından biri değildir? Burdur Gölü hangi ilimizdedir? I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olmasıII. Yol yapım maliyetlerinin yüksek olması III. Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olmasıYukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir