S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? sorunun cevabı "İzlediğimiz oyun üç perdeden oluşuyordu " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Allahın bir tek olması anlamına gelen zati sıfatına ne denir? Yaşları sırasıyla 5, 6 ve 7 olan üç arkadaş 360lirayı yaşlarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar.Buna göre en çok parayı alan kaç lira almıştır? I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanmasıII. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesiIII. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesiİnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir? Kuran-ı Kerimde Hz. İsa (as.)nın dilinden şöyle buyrulur: ...Şüphesiz ben Allahın kuluyum. Bana kitabı (İncili) verdi ve beni bir peygamber yaptı. Ne- rede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti. (Meryem suresi, 30-31. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiç cins ad yoktur? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların olumlu etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumun kültürünü belirleyen öğelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi saf bir maddenin bileşik olduğunu kanıtlar? Ekzositoz olayı ile ilgili,I. Salgı yapan tüm hücrelerde görülür.II. Golgi cisimciği görev alır.III. Hücre zarı yüzeyi küçülür.verilenlerden hangileri söylenebilir? İnsanların ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, doğal çevreye bağlıdır. Bu yüzden doğal dengenin bozulmaması için çaba göstermeliyiz.Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? "İşe geç kalınca hayli zor bir durumda kalmıştı. cüm- lesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakile- rin hangisinde vardır? Olayların,oluş tarihine göre sıralanması hangisidir? Miskin Yunus bîçareyimBaştan ayağa yâreyimDost ilinden avâreyimGel gör beni aşk neylediBu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerden hangisine ait olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ! ünlem işareti konulmalıdır? Aşağıda verilen dipnot örneklerinden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız ? Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından, Danıştay incelemesinden geçirilerek çıkarılan idari düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir? Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir? - - - - we arrived at the airport, it was too late. (I) Günümüzde karşılaştığımız birçok şey genleri değiştirilmiş bitki veya bakterilerden geliyor olabilir. (II) Hızla büyüyen somon balıkları, aşı üreten muzlar, karanlıkta parlayan kediler genleri değiştirilen canlılardan yalnızca birkaçı. (III) Şimdiye kadar canlıların genellikle bir veya iki geni değiştiriliyordu. (IV) Artık, bazı bilim insanları amaçlarına ulaşmak için büyük genetik değişimler yapmaya çalışıyor. (V) Yosunları otomobillere yakıt üretecek hâle getirmek gibi...Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde örneklemeye başvurulmuştur? Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan emindir...Hz. Peygamberin bu konuşmayı yaptığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 3/4 kesrinde 3ün bulunduğu bölüme ne ad verilir ? Aşağıda verilenlerin hangisinde iklimin etkisi yoktur? Her bir sınıfında 34 öğrenci olan 23 sınıflık bir okulda kaç öğrenci vardır? Ülkemizde her bölgede yetişebilen meyve hangisidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre koruma ve güvenlik şefi unvanına atanabilmek için Devlet memurluğunda en az kaç yıl görev yapmış olma şartı aranır? Bir araştırmacı Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine uyguladığı ölçek ile öğretmenlerin çalıştıkları okul türlerine göre mesleki doyum düzeyleri arasındaki farkı incelemiştir.Buna göre bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Altı yüz dört milyon bin sekiz doğal sayısını rakamla yazarken kaç tane sıfır kullanırız? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imge yoktur? Basamak değerleri toplamı 65 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Minik tavşan yiyecek bulmak için iki saat koştu. Cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Çeyrek litresi 4 TL olan meyve suyunun 7 litresi kaç TLdir? T.C. Anayasasına göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiyede ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin anlamlarından biri değildir? Okul yakınlarında, öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçebilmeleri için .....................................................bulunur. Ekmeğin küflenmesi, yemeğin bozulması, sütten yoğurt yapılması olaylarını gerçekleştiren canlı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir