S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Mavi gökyüzünde tane tane yağmur yağıyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Tutumlu bir öğrenci olan Sude nin 500 Kr parası vardır. Parasının 3 TL si ile test kitabı alıp artan parasını da kumbarasına atıyor.Sudenin kumbarasında kaç TL parası olmuştur? Devamsızlık süresi özürsüz - - - - günü, toplamda - - - - günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İslamın giriş kapısı olarak bilinen sözler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı araçlardan değildir? I. Ne güzel bir manzara bu böyleII. Kendime bugün güzel bir ziyafet çekeceğimIII. Sessiz olun artıkIV. Bu ilacı her gün kullanmalısınNumaralanmış cümlelerden hangilerinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir? Kuran-ı Kerim hangi melek aracılığıyla peygamberimize indirilmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hep ince ünlü kullanılmıştır? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi fototropizmaya örnektir? Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Fotosentez yapan su yosunlarının yer aldığı bir ekosistemde, somon balıkları su yosunlarıyla beslenen sinek larvalarını yemektedir. Bu ortamdaki canlıların atıkları ve ölü organizmaları bakteriler tarafından parçalanmaktadır.Bu ekosistemdeki beslenme ilişkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tufan sırasında Hz. Nuhun oğlunu ısrarla çağırmasına karşın oğlunun verdiği cevaptır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sebep – sonuç ilişkisi kurmaz? Saklambaç oyunu en az dört kişiyle oynanan bir oyundur. Zevkli bir oyun olmasına rağmen günümüzde fazla oynanmamaktadır. Ebe olan kişi, duvara ya da bir ağaca döner ve etrafına bakmadan saymaya başlar. Diğer oyuncular saklanırlar ve ebenin kendilerini bulmasını beklerler. Oyun ne kadar çok kişiyle oynanırsa o kadar eğlenceli olur.Bu parçada saklambaç oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en güçlü tem- silcilerinden olan Yahya Kemal Beyatlı İstanbulu, Osmanlı tarihi ve kültürünün bir aynası olarak görmüş ve aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde İstanbulun güzelliklerini, bu şehre duyduğu sevgiyi dile getirmiştir.Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisi Yahya Kemal Beyatlıya ait olamaz? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? By the time you arrive home, I - - - - the meal. Ütopya adlı eserinde, özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Zeliha bir klasörü seçtikten sonra klavyeden DELETE tuşuna basmıştır. Bu işlem sonucunda hangi sonucun olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisi değildir? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine - - - - denir.Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir? "Büyük Selçuklularda altın paraya ............, gümüş paraya da ........... adı verilmiştir." Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Öğretmen , öğrencilerinden yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan atasözü söylemelerini istemiştir.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmeninin isteğini yerine getirmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir e-posta adresi yazımıdır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? fiş, kalite, TSE, son kullanma tarihi, iade, değiştirme Yukarıdaki sözcükler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ona bu akşam gitme dedim ........... beni dinlemedi.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi bağlaç getirilmez? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir? Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. (Müminûn suresi, 1- 5. ayetler)Yukarıdaki ayette, müminlerin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de;Bir ibret aranmaz mı ayetlerde ?Ya okur geçeriz bir ölünün toprağınaYa açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına M.Akif ERSOYŞiirde Kuran-ı Kerim ile ilgili bizden istenilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Nabzı normalden fazla olan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? Felsefe:Sokratese göre neleri bilmediğimizi bilmektir.Platona göre doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır.Nietzscheye göre ise aklın sınırlarını kavramaktır.Verilen ifadelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Türkçe sözcüklerin her hecesinde en az kaç ünlü bulunur? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarda çalışanların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir? 1. Nankör hayvanlar olarak bilinirler2. Sokaklarda beslenebilirler3. Temizliklerini kendileri yaparlar4. Evlerde fare barındırmazlar5. Köpeklerle anlaşamazlarYukarıdaki cümlelerin hangilerinde kedilerin yaşadığı ortamla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir