S:1

Mutlu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelemiştir?

Mutlu sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelemiştir? sorunun cevabı "Mutlu insanlar herkes tarafından sevilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
(I) İslamiyetin etkisiyle 13. ve 14. yüzyıllarda tasavvufi metinler ortaya çıkmıştır. (II) İslamiyetin kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş; din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. (III) Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. (IV) Bu sebeple oluşturulan metinlerde halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. (V) Bu dönemin bütün eserleri nesir biçiminde oluşturulmuştur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hz. Muhammed (sav.) hayatının her döneminde çalışmış ve çalışmayı da teşvik etmiştir. Herkesin hayatının idamesi için çalışmasına müsaade edilmesini ve emeğinin karşılığının verilmesini istemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)in temel hak olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir? Çevresi 24 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm ise uzun kenarı kaç cm dir? Çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlisine ne isim verilir? Beş basamaklı 17a43 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Ben yurdumu çok seviyorum. cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Medineliler, 621 ve 622 yıllarında Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed(sav) ve ona inananları Medineye davet ettiler.Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir? • 1402 Ankara yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkan milletleri Osmanlı Devletine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.• XIX. yüzyılda Balkan milletleri Osmanlıdan ayrılmak için iç karışıklık ve savaş çıkarmışlardır.Yukarıda verilen gelişmeler birlikte değerlendirildi- ğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Modern tarımla uğraşan ilk türk devleti hangisidir? Doktorlar, hastaların ateşini ölçmek için aşağıdakilerden hangisini kullanırlar? Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası birkaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? Ülkemizle ilgili bir karar alınırken bütün insanların bir araya gelerek ortak karar almaları mümkün değildir. Halk bunu kimin aracılığıyla yapar? stanbul is - - - - city I have ever been to. Asurlular kurdukları koloniler sayesinde Anadoluda önemli ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.Bu durum Anadoluda aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Gruba uymayan sözcüğü işaretleyiniz?nose - hand - mouth - ear Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? I- Sıraların üstünü çizmekII- Yiyeceklerimizin çöplerini yerlere atmakIII- Kuruyemiş kabuklarını caddeye atmakIV- Kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmakV- Sınıfta gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusuna atmakYukarıda verilen maddelerden hangisi dinimize uygun bir davranış değildir? Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? 1 şişe meyve suyunun fiyatı 2 liradır. 1 koli meyve suyunun fiyatı 24 lira olduğuna göre kolide kaç şişe meyve suyu bulunduğu aşağıdaki denklemlerden hangisi ile hesaplanabilir? I. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan bir nazım şeklidir. Her beytin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.II. Dört mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir. Bend sayısı 3-7 arasında değişir. Genellikle aşk, sevgi, yergi, sitem, özlem konularında yazılır.III. Bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her bendde terkibhane ve vasıta adı verilen iki bölüm vardır. Terkibhane bölümü en az beş beyitten, vasıta ise bir beyitten oluşur.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nazım şekillerinin hangisi hakkında bilgi yoktur? 25 tavuk 5 kümese eşit bir şekilde sokuluyor. Her bir kümeste kaç tavuk olur? Aşağıdakilerin hangisinde bir olayın nedeni ve sonucu birlikte verilmiştir? 7,9 - 9,200 - 6,276 - 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde "üst" sözcüğü "giysi" anlamında kullanılmıştır? A: - - - - ?B: By Fatih Sultan Mehmet Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Fatih Sultan Mehmetin Anadolu Hisarının karşısına yaptırdığı ve İstanbulun kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir? Mom : Do you want to come with us to your grandmothers birthday party?Son : Yes, mom. I do.Mom : Then you - - - - finish your homework. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Bucak Müdürü olacak kişilerin kaç yaşını geçmemiş olmaları gerekir? Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Ayhan iki haftada 28 kilo zayıflıyor. Şimdiki ağırlığı 85 kg olduğuna göre Ayhan en başta kaç kiloydu? 26 730 sayısının soluna 45 yazılırsa milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tek başına iş yapan kişi yalnız kalır, zarara uğrar. anlamındadır? Rusya ilk defa hangi antlaşma ile Karadenize inme imkanına sahip olmuştur? Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir? Bitkileri diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Yahya Kemal, modern Türk şiirinin kurucularındandır. Şiirlerinde biçim ve öz olarak klasik tavrı benimsemiş,şiirlerini Lale Devri yansımalarında olduğu gibi geleneği yorumlayarak neo-klasik bir yaklaşımla yeniden üretmiştir . Yahya Kemalin Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde, Türk kültür ve edebiyat tarihinde önemli yeri olan Lale Devrini anlatan sekiz şiir bulunmaktadır.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir