S:1

Hangi cümlenin sonuna nokta işareti ( . ) doğru konulmuştur ?

Hangi cümlenin sonuna nokta işareti ( . ) doğru konulmuştur ? sorunun cevabı "Ne kadar çok yorulduğumu anlatamam." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• İstanbulda bazı müderrislerin önderliğinde İngilteredesteği ile kuruldu.• Hilafet ve saltanatın güçlendirilmesini istiyordu.• Milli Mücadelenin karşısında yer aldı.Yukarıda verilen özellikler Mondros AteşkesAntlaşmasından sonra kurulan cemiyetlerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -acak/ -ecekeki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi çizilemez? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek olarak isimlendirilen meleklerden biri değildir? Millî Edebiyat Döneminde hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Geç kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyaʼdaki önemli boru hatlarının Türkiye üzerinde yoğunlaşmasını açıklayan temel durumlardan biridir? Sadaka-i Cariye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Medineliler, 621 ve 622 yıllarında daha büyük bir kalabalıkla Mekkeye geldiler. Peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde onu destekleyeceklerine dair söz verdiler. Bu kişiler, Peygamberimizi ve Mekkede işkence gören diğer Müslümanları Medineye davet ettiler.Bu paragrafta anlatılan olay aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır? Bir apartman kapısının giriş şifresi 9 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ise şifre kaçtır? Çocuk kitaplarına oldum olası meraklıydım. Çocukken meraklı olmam normaldi. Ancak yetişkinlik dönemlerimde de bu merak devam etti. Küçük zihinlerde büyük evrenler kuran bu kitapların kudretine inanarak onları okumayı sürdürdüm. Bu sayede kendimi bazen Ayda bir konakta, bazen de Marsta bir çiftliğin ortasında bulurdum.Bu metindeki altı çizili kelime grubuyla çocuk kitaplarının hangi yönü belirtilmiştir? Edebiyata bulaşmamış kişilerin çevirileri tatsız, biçimsiz oluyor.Sanatçı yönleri olmadığı için güzellik ve şekil kaygıları da gelişmemiştir.Voltairenin , Goethenin söylemek istediklerine aldırdıkları yok.Unutmamalı ki bu sanatçıların eserleri , birer sanat yapıtıdır.Düşünce doludur; ama düşünce zevkle okunacak biçimde işlenmelidir. Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle aşağıdakilerden hangisiyle anlam bakımından çelişmektedir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D yanlış ise Y harfi koyunuz____ Mantarlar kendi besinlerini kendileri üretirler.____ Balıklarda yavru bakımı vardır.____ Mikroorganizmaların tamamı zararlıdır.____ Eğrelti otu çiçekli bitkiler sınıfında yer alır.____ Memeli hayvanlar yavrularını süt ile beslerler. Şirk, Allaha ortak koşmaktır, Allah ile beraber başka ilahlar edinmektirAllaha şirk koşan kişiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? Kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir ? Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.), annesinin ölümünün ardından kiminle kalmıştır? Mekkeliler Peygamberimizi öldürmek için evini kuşattılar. Peygamberimiz böyle bir durumda bile Mekkelilerin kendisine teslim ettikleri emanetleri sahiplerine ulaştırmayı düşünüyordu. Bu olay Peygamberimizin hangi erdemli davranışı ile ilgilidir? Fosiller, milyonlarca yıl önce canlı olan ................... ve ................ların taşlaşmış kalıntılarıdır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik problemi ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangileri Mustafa Kemal Atatürkün güçlü yönlerindendir?1-Planlı ve düzenli olması2-İyi futbol oynaması3-İleri görüşlülüğü Ülkemizde milli tarih anlayışının gelişmesinde ve millet şuurunun oluşmasında Türk Tarih Kurumunun büyük katkıları olmuştur.Buna göre Türk Tarih Kurumunun açılması aşağı-daki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisinin Dünya deniz taşımacılığındaki önemi daha azdır? Aşağıdaki 5'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur? Nerede ve ne zaman olursa olsun daima hakkın ve haklının yanında olan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözüaşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir? 1. Gizlice yaklaştım ve çadırın ucunu kaldırdım.2. Artık kayığımı bulmuştum ya keyfime diyecek yoktu.3. Çadırın içine baktığımda kaybettiğim kayığımı gördüm.4. Kayanın arkasında büyük bir çadır vardı.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Mekkedekilerin ve dışarıdan gelenlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla kurulmuş olan ve Hz. Muhammedin de bulunduğu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? Ay'ın evreleri nasıl meydana gelir? Okuma Bayramı ne zaman kutlanır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi okul kelimesinin eş anlamlısıdır? Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? Krebs çemberinde oksaloasetik asit hangi molekülle birleşerek sitrik asiti oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi kelime sonuna mastar eki eklenerek fiil olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir