S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? sorunun cevabı "Kırmızı renk insanın içini ısıtıyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel bir ifadedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı.Bununla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti.Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu. Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz? Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında yeşil, sarı ve kahverengi görünen katman aşağıdakilerden hangisidir? Aynı türün sağlıklı tüm bireylerinde aşağıdakilerden hangisi farklılık gösterebilir? Kayaçların parlaklıklarının, matlıklarının, sertliklerinin, yumuşaklıklarının, renklerinin farklı olmasının sebebi nedir? I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde Mona Lisa kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor.II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vincinin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki bir kadını resmettiğini düşünüyor.III. Paristeki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen Mona Lisa tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? (–6) · [(+2) – (–1)] =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? The Sahara is - - - - of hot deserts in the world. 6c72 doğal sayısı 9 ile tam bölünüyorsa c kaç olmalıdır? 1 kilosu 6 lira olan domatesten, 8 kilo alan Aylin satıcıya kaç lira vermek zorundadır? Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? Kare ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Televizyona düşkün çocuklarda, sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranır. Televizyon izleyen bir çocuk, kendisi için bir şey üretememektedir. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte veya bunlarla oynamaktadır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir? Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan kimdir? Kuran-ı Kerim - - - - döneminde kitap haline getirilmiş, - - - - döneminde çoğaltılmıştır.Bu boşluklara getrilecek bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? Yurdumuzun işgali sırasında ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Olumsuz bir durum karşısında nasıl davranmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri sırasında Avrupalıların Müslümanlardan öğrenip Avrupaya götürdükleri buluşlardan biri değildir? Top oynarken dikkat et! Kırma dalımı,Koparma hiç yaprağımı, Yakma canımı!Sana kalem olurum, Defter olurum, Büyütürsen çiçek açar, Meyve olurum.Bu şiirde konuşturulan varlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha hafiftir? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği Suriye ordusuna aşağıdaki sahabilerdenhangisini komutan tayin etmişti? Aşağıdakilerden hangisinde grup-rol ilişkisi bulunmamaktadır? İlk Çağda uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi günah değildir? Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Kum – taş karışımını hangi yöntem ile ayrıştırırız ? - Dönemin siyasi şartlarının etkisiyle toplumsal konular bırakılarak bireysel konular işlenmiştir.- Divan edebiyatı gelenekleri yıkılarak Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? Özel hak bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biri değildir? 4500:50 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış sonuca ulaşılır? Aşağıdaki miktarlardan hangisi en azdır? I. Böyle davranmakla hiçbir şey elde edemezsin II. Erken kalkarsan okula yetişebileceğini düşünüyorum III. Ders çalışamadığın için üzülüyorsun IV. Sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmıyorsunYukarıda yer alan ifadelerden hangileri iletişimi engelleyen cümlelerdir? Aşağıdakilerden hangisi masal türünün bölümlerinden değildir? ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir. yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde yergi söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Aşağıdaki canlılardan hangisi nesli tükenmiş hayvanlardan değildir ? 103 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yaşlı karı koca, köydeki evlerinde bir başlarına mutlu mesut yaşıyorlardı. İki ihtiyar, tarlalarını tek başlarına ekip biçiyordu. Yine hasat zamanı gelmişti. Fakat ikisi de hastaydı. Komşuları bu durumun farkındaydı. Köylüler, zor zamanlarda birbirlerine destek olurdu. Kendi işlerini bitirdikten sonra el ele verip onların tarlasındaki ürünü de kaldırdılar. Yaşlı karı kocanın mutluluklarına diyecek yoktu.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir