S:1

4 düzine kalemin 4 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır?

4 düzine kalemin 4 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ali ile Fatma toplam 45 kg gelmektedir. Ali 22 kg olduğuna göre Fatma kaç kgdır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? İçinde ebedi kalınacak ve çeşitli nimetlerle donatılmış ahiret yurdu neresidir? Peygamberimiz Hicretten sonra evi tamamlana kadar kimin yanında misafir olarak kalmıştır? Asiye, öfkesini kontrol edebiliyor ve kendisine sataşan biri olursa sorunu konuşarak çözüyor.Yukarıdaki bilgiye göre Asiye için hangisi söylenebilir? Felsefede, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Kayaçlarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Yusuf Has Hacip mutluluk veren bilgi anlamına gelen hangi eseri yazmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir? İslamdan önce Arap toplumunda haksızlık yaygındı. Hatta Mekkeye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için - - - - oluşturuldu. Hz. Muhammed (sav.) de bu kuruluşun üyelerin- den biriydi.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir bilgisayardan bir diğerine yayılan ve bilgisayara zarar veren programlara ne denir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarının işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin faydalarından degildir? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 27 haziran salı günü geziye çıkan bir kafile 2 hafta sonra ayın kaçında hangi gün geriye dönerler? Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Bayanlar basketbol maçında A spor 90, B spor 75 olarak bittiğine göre A spor, B sporu kaç sayı fark ile yenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi virüslerden korunmanın bir yolu değildir? Edebiyatımızda ilk örneği Tercüman -ı Ahval Mukaddimesi olarak bilinen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir? İnsan yaşamına ilişkin aşağı­daki olaylardan hangisi di­ğerlerinden önce gerçekleşir? "Bu yıl, karpuz şenliği burada yapılacak." cümlesinde zamir olan kelime hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? "Ev alma,komşu al." Atasözü ile anlatılmak istenen nedir? Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Haticenin üstün ahlakından dolayı kendisine ................lakabı verilmiştir? Allahtan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir?O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise Onun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, Ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür.(Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Akarsuyun bir noktasından, bir saniyede geçen su miktarına debi denir.Buna göre bir akarsuyun debisi üzerinde şağıdakilerden hangisi etkili değildir? 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Kuran-ı Kerim; Arabistanda nazil oldu, Mısırda okundu, İstanbulda yazıldı. sözüyle Osmanlıların, aşağıdaki sanat dallarından hangisinde ilerlediği vurgulanmak istenmiştir? Öğrencilere bölme işlemini öğrenebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürenin verildiği bir öğretme- öğrenme ortamında öğrencilerden bazıları, bölme işlemi için bir ön koşul öğrenme olan çarpma işlemini bilmediği için bölme işlemini de öğrenememiştir.Öğrencilerin çarpma işlemini bilmediği için bölme öğrenememesi Carrollın Okulda Öğrenme Modelinin hangi ögesiyle ilgilidir? Duygularımızla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Peygamberimiz hangi yılda doğmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? İbtida Bağdata sefer olanda, Atladı hendeği geçti Genç Osman.Vuruldu sancaktar kaptı sancağı, İletti bedene dikti Genç Osman. Aşağıdakilerden hangisinde bu şiirin geleneği ve türü doğru verilmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz. ( ) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgi edinebiliriz.( ) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.( ) Geçmişte oynanan oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır.( ) Aile üyelerimizi ve akrabalarımızı soyağacı çizerek gösterebiliriz.( ) Düğünler geçmişten günümüze hep aynı şekilde yapılmıştır. Bir gün Hz. Muhammed (sav.) arkadaşları ile otururken önlerinden bir cenaze geçer. O, hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman cenazesi olmadığını söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) ‘‘O da bir insan değil mi? diye cevap verir.Bu olayda Hz. Muhammedin (sav.) hangi yönü öne çıkmaktadır? Güzel bir isim koymak, akika kurbanı kesmek, kulağına ezan okuma gibi davranışlar aşağıdaki yaşam olaylarından hangisi ile ilişkilidir? Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 24 m' dir. Bu bahçenin çevresine 3 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir