S:1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "15 tane silgi bir düzineden 5 fazladır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
2100 TLye buzdolabı alan Emel Hanım, 300 TLyi peşinat olarak vermiş ve kalan borcunu 9 ay eşit taksitle ödemiştir. Emel Hanımın ödediği bir taksit kaç TLdir? (Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? 100! + (100! + 1) + (100! + 2) + ... + (100! + 11) toplamı aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünemez? Atatürk, cumhuriyeti öncelikle kimlere emanet etmiştir? Bahçesinde kayısı ağaçları olan Süleyman Bey bahçenin sürülmesi için 500 TL, ilaçlama için 600 TL, sulama için 300 TL, gübreleme için 1000 TL ve kayısıların toplanması için işçilere 1200 TL ödemiştir.Kayısıların kilogramını 3,5 TLden satan Süleyman Bey 5 ton kayısı sattığına göre kaç lira kâr etmiştir? Ayşe : Peygamberimizin adı geçtiğinde söylediğmiz bir sözdür.Elif : Allahın selamı onun üzerine olsun anlamına da gelir.Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler? Öğretmen: Çocuklar, başarılı olmak için neler yapmak gerekir?Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde her mevsim yağış görülür? Besinlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır? IV. Haçlı Seferinde Haçlılar aşağıdaki şehirlerden hangisini işgal etmişlerdir? 2 onluk 1 birliğe 5 birlik eklersek kaç onluk ve kaç birlik eder? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D , yanlış ise başına ‘Y yazınız(.....) İç gezegenler, gazsal yapıya sahiptir.(.....) Gezegenler, büyüklüklerine göre sıralanırsa Dünya, Venüsten önce gelir. (.....) Gezegenler, küresel bir şekle sahiptir.(.....) Güneş sistemindeki en soğuk gezegen Merkürdür.(.....) Asteroit Kuşağından sonra gelen gezegenler karasal yapıdadır. Örgü ile çorap arasındaki ilginin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır ? Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklılar ve derisi dikenliler grubunda görülen ortak özelliklerdendir? Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir bilgilerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir? Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse o kötülüğü kalben kınayın. Bu da imanın en zayıf noktasıdır.Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşı- lamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. ( ) Pusulanın renkli ucu kuzey doğuyu gösterir.( ) Gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Maraş ilimize Kahraman unvanı verilmiştir.( ) Şerife Bacı İstiklal Savaşımızın kadın kahramanlarındandır.( ) Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir.( ) İkiz kardeşlerin TC kimlik numaraları aynıdır.. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvandır? Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimet- rekareden büyük olacağına göre en az kaç santimetrekaredir? Aşağıdaki peygamber isimlerinden hangisi Kuranda geçmez? Kurak, kurban, kuru, kuramYukarıdaki kelimeler sözcük sırasına göre sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır? Kim Kurân-ı Kerimden bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğe de ........ katı ödül vardır. Yukarıdaki Hadis-i şerifteki boş bırakılan yer hangi kelime ile tamamlanırsa doğru olur? Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına ne denir? Kan bağışı yapmak istiyorsak hangi kuruma başvurmalıyız? Türkiyenin Musulu İngiliz mandası altındaki Iraka bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır? Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesiBu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır? Kuran-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi. Okunuşu yüz iki milyon kırk bin yirmi beş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe evren, insan ve doğa üzerine insanı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgilenir, onlar üzerine tartışır. Ancak hiçbir konuda mutlak sona ulaşmaz. Her felsefi bilgi aynı zamanda üzerinde tartışılacak bir felsefe konusudur.Felsefi bilginin aynı zamanda felsefi sorgulamanın nesnesi olabilmesi, onun hangi niteliğine dayanır? Türkiyede yıllık yağış miktarının fazla olduğu yıllarda aşağıdaki doğal afetlerden hangilerinin daha fazla görülmesi beklenir? Karain Mağarası hangi ilimizdedir? Karpuz yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olması gerekir.Böyle düşünen birinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Bizim başkalarına karşı yapmamız gerekenler..............., başkalarının bize karşı yapması gerekenler ................ dır.Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan bir şeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir