S:1

Cerenin 2 deste boya kalemi, 1 düzine de kurşun kalemi vardır.
Cerenin toplam kalem sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Cerenin 2 deste boya kalemi, 1 düzine de kurşun kalemi vardır.Cerenin toplam kalem sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "3 onluk, 2 birlikten oluşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
14. yüzyılın başlarında Kırşehirde yaşayan sanatçı, şiir tekniğine hâkimdir ve dili ustaca kullanır. Onun Türk dili ve edebiyatı bakımından asıl önemi idealist bir Türkçeci olmasıdır. En önemli eseri, İranlı düşünür ve şair Attarın aynı ismi taşıyan eserini esas alarak yazdığı Mantıkut Tayr adlı mesnevidir. Kuş dili anlamına gelen eserde sembollerle tasavvuf işlenir.Burada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir? Samuel : I exercise for two hours every morning.Daniel : If your lungs do not get - - - - oxygen to meet the increased demand of exercise, then you may experience some problems in your legs. 1. İhlas-samimiyet2. Dua-Allahın birliği3. Tevekkül-Allaha güvenmek4. Tevhid-Allahın birliğiYukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 3 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? Yemeğimi az yiyince annem kızdı. cümlesinin sebebi hangisidir? Aşağıdakilerde hangisi Fatih Dönemi gelişmelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak evde yapacağımız işlerden değildir ? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece kalın ünlüler kullanılmıştır? 4 x ? x 54 = 6 x 9 x 12 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre devletin temel görevleri arasında yer almaz? Hangisi etkili bir konuşmanın özel­liği değildir? Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi –e durum eki almıştır? Duygular, düşünceler ve hayaller kelimelerle anlatılmak istenirse aşağıdaki sanat dallarından hangisine başvurulur? Bilerek gezenlerin duyduğu coşkunluk, dünyayı taş toprak sayanın anlayabileceği bir şey değildir. Taşın toprağın dilini çözmek ise bakabilmenin eğitimini gerektirir. Türlü ögeleriyle doğayı, eski ve yeni oturma yerlerini tadına vararak görmek;müzik dinlemeye, kitap okumaya, sergi gezmeye benzetilirse yanlış olmaz sanırım. Doğa, sanatı taklit ediyor. sözünü bir sanat tarihçisi, doğanın insan eliyle zaten değiştirilmiş olduğu anlamında yorumluyor. Bundan ayrı olarak yalın doğa sevgisi de kuşkusuz kendiliğinden değil, çaba ile elde edilen bir mutluluktur. Sanırım sanatlar olmasaydı doğayı sevmezdik.Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karpuzları kollarıyla kavramış, gelip geçenlerle selamlaşıyor, bir yandan da kucağındakilerin yerlere saçılmasını engellemeye çalışıyordu.Yukarıdaki cümlede kaç sözcük çoğul eki almıştır? Mustafa Kemal Askerlik eğitimi almak için ilk olarak aşagıdaki okulların hangisinde öğrenim görmüştür? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Peygamber Efendimiz bir hadisinde Yaptığınız zaman, birbirinizi seveceğiniz bir davranış söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir? akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen delta ovaları ve bu ovaları oluşturan akarsular eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Türkiye Cumhuriyetinde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Sorgu melekleri hangileridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allaha dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi anlat- maya bağlı metinlerden değildir? Sözlükte güven, barış, emniyette olma ve kurtuluşa erme anlamlarına gelir. Dinî bir kavram olarak ise Allahın (c.c.) bütün peygamberlere bildirdiği dinin ortak adıdır. Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak dinin ismidir. Tanımı yapılan kavram hangisidir? I. 14. yy. sanatçısı olan Şeyyat Hamza, Türk edebiyatının bilinen ilk Yusuf ile Züleyha mesnevisinin sahibidir.II. Bahaeddin Veledin öğrencisi olan Ahmet Fakih, dinî ve ahlaki öğütler veren Çarhname isimli eserin müellifidir.III. 15. yy.ın gazel alanındaki üstadı olan, meliküş şuara diye anılan Necati Beyin eserlerinde mahallîleş- me akımının ilk izleri görülür.IV. Hamse sahibi olan 16. yy.ın mesnevi alanındaki en ünlü sanatçısı Bağdatlı Ruhi, Şehzade Mustafaya yazdığı mersiye ile de bilinir.V. Naili ve Neşati sebkihindi tarzının Şeyh Galiple birlikte edebiyatımızdaki en önemli temsilcileridir.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Alevilik-Bektaşilikte duaya verilen özel ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bölge- de veya ülkede ticaretin gelişmesi- ne katkı sağlamaz? Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi lenf dolaşımının görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Yurdumuzun değişik bölgelerinde çeşitli el sanatlarıön plana çıkmaktadır. Gaziantep yöresinde bakırcılık,Kayseri-Bünyanda halıcılık, İznikte ise çinicilik ön planaçıkmaktadır.Buna göre ülkemizin farklı yörelerinde görülenel sanatlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 1. 1. Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz yapma- ya değişmem. (James Howells)2. Sakla samanı, gelir zamanı.3. Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşa- yamaz. (Montaigne)4. Bilgisiz kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana) Numaralanmış sözlerden hangisi atasözüdür? Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.Hadisin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir