S:1

78 sayısındaki 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?

78 sayısındaki 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? sorunun cevabı "Birler basamağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türk-İslam kültürünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve tasavvuf düşünce- sinin ana konularının ele alındığı Mesnevi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? 150 - 3,145= ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir? 7. 1- Kurtuluş Savaşı2- Çanakkale Savaşı3- Trablusgarp SavaşıMustafa Kemalin görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazılışlarıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Gülizar' ın kumbarasında 5 tane 5 TL, 8 tane 100 Kr, 20 tane 25 Kr çıktı.Gülizar' ın kaç TL‘si vardır? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz ? İslamda alkollü içeceklerin yasaklanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde birinci kişi ağızdan anlatım tekniği kullanılmıştır? Osmanlı Devleti nde beylikten devlete geçiş ilk defa ne ile başlamıştır? Ben, bu işlerden pek anlamam. cümlesindeki yüklemin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür? Sivrihisar yolunda en büyük köy Külk idi. Anadoluda böyle bir köyün bulunduğunu aklımdan geçirmezdim. Bağları, bahçeleri, iki üç katlı taş yapıları vardı. Bu sefer orası dinamitle yıkılmıştı. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlardı. Yunanlılar en fazla burasını yakıp yıkmışlar, yaşama araçlarını ortadan kaldırmışlardı. Ne kimsenin başında bir adam ne hayvan ne yiyecek kalmıştı.Halide Edip Adıvarın Türkün Ateşle İmtihanı adlı romanından alınmış bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Üslü sayılarda dört işlem becerisini ölçen 25 soruluk çoktan seçmeli bir testin yönergesine İstediğiniz 20 soruyu cevaplayınız. şeklinde bir açıklama yazan matematik öğretmeni testin hangi özelliğini doğrudan etkilemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? 170 cm boyundaki bir kişinin boyuna en yakın uzunluk hangisidir? Paydaları eşit kesirlerde sıralama için hangisi doğru değildir? Dünya'nın dönme hareketinin tamamlanma süresi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kenar uzunlukları 6 m, 9 m ve 12 m olan üçgen şeklindeki bir havuzun etrafı demir boru ile çevrilecektir. Kaç metre demir gereklidir? 1. Doğum2. Okul bitirme3. Evlenme4. Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir? Peygamberimiz Medine döneminde çok sevdiği kuşu ölen ve bu durumdan dolayı hayli üzgün olan bir çocuğa baş sağlığı dileyerek onun üzüntüsünü paylaşmıştır.Yukarıda anlatılan olaydan hareketle Peygamberimiz için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları asli Devlet Memurluğu na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? doğru kelimesinin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yerleştiriniz.(...) Sıvılar sadece titreşim hareketi yapar.(...) Süratin birimi km/h'tir.(...) Balıklarda iç döllenme görülür.(...) Bütün maddelerin yoğunlukları birbirine eşittir.(...) Polenlerin dişicik tepesine yapışması olayına tozlaşma adı verilir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır? Denizin derinliklerine inen kişinin kanında sıvı hale geçen azot, hızla yüzeye çıkma durumunda gaz haline dönerek oluşan kabarcıklar ile damarların tıkanmasına neden olur. Bu solunum sistemi rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir? Reşat Nuri Güntekin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cam bilye, demir tozu ve toz şeker karışımı ayrıştırılmak isteniyor.Bunun için aşağıdakilerin hangisinde verilenler kullanılır? 42 + (75 – 36) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ayın, Dünyadan gözlemlenen farklı görünümleri ............................. olarak adlandırılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yalnızlık bir yağmura benzer Yükselir akşamlara denizlerden; Uzak, ıssız ovalardan eser, Akar gider göklere, her zaman göklerdedir. Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fazla yağış alan ve engebeli olan arazilerde toprağın kayması sonucu oluşan doğal afet ..............................dır.Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? Muavvizeteyn sureleri kötülük ve belalardan korunmak için okunur. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun surelerdir? Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? "Babam bana askerlik hatıralarını anlattı." cümlesindeki "hatıralarını" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir