S:1

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "81 = 8 onluk + 1 birlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
İlk mensur şiir örneklerini veren kimdir? Bir iletkenin uçları arasına 4 Volt potansiyel fark uygulandığında iletkenden geçen akım 2 Amper oluyor.Buna göre, aynı iletkenin uçları arasına 8 Volt potansiyel fark uygulandığında iletkenin direnci kaç ohm olur? Akarsuyun bir noktasından, bir saniyede geçen su miktarına debi denir.Buna göre bir akarsuyun debisi üzerinde şağıdakilerden hangisi etkili değildir? Bazen birleşik sözcükleri oluşturan her iki sözcük de anlamını kaybeder ve ortaya yeni bir anlam çıkar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir birleşik sözcük kullanılmıştır? Sokrates, diyaloğu, bilginin açığa çıkmasını sağlayan bir tartışma yöntemi olarak kullanmıştır. Bu tartışmada Sokrates karşısındakine sadece sorular sorar ve onun kendi cevaplarından doğan sonuçları görmesini sağlar. Sonuçları akla uygun olmayan cevapları eleyerek, doğru cevaba ulaşmaya çalışır. Böylece kişi düşüncede adım adım ilerleyerek doğruya ulaşacak ya da doğru bildiğinin farkına varacaktır.Buna göre Sokratesin bu yönteminin dayandığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisi olabilir? I. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmaII. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakmaIII. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olmaYukarıda verilenlerden hangileri Atatürkün millet anlayışında yer alır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Peygamberimizin yanında kaldığı sürekli süt annesi kim olmuştur? I. Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.II. Bu yazı türünde yazar ele aldığı konuyu derinlemesine incelemez.III. Yazarın amacı, okuyucuya karşılıklı konuşma havasında duygu ve düşüncelerini açıklamak, hoş zaman geçirtmektir.IV. Bu metin türünde samimi, senli benli, nükteli bir üslup kullanılır.V. Mahalli ve kişisel söyleyişlere, deyim ve atasözlerine yer vermekten kaçınılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi sohbet türüyle ilgili yanlış bir bilgidir? Türkiye Selçuklu Devletinde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir? "Eee, yeter ama" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? The doctor: Come to the hospital next week.The doctor told me to come to the hospital - - - -. Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Hangi seçenekte -de eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki illerimizin hangisinde bor yatakları bulunmaz? 725 den küçük en büyük tek sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Murat hayvanları için 3792 kg buğday, 2037 kg arpa aldı. Toplam kaç kg yem almıştır? 4 yıl kaç gündür? Erzurum Kongresinin millî bir kongre olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Uzunluk ölçüsü temel birimi metrenin sembolle gösterilişi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapısı yönünden bileşik bir fiildir? Ahmet dün bahçeyi kazdı. cümlesindeki hangi sözcüğün eş seslisi vardır? Aşağıdakilerin hangisinde melek ve yaptığı görev yanlış verilmiştir? Dağın bir bölgesinden kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümelerine ne denir ? Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıttır? Lake Van is - - - - lake in Turkey. Teravih namazı ne zaman kılınır? "Baş" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde ......yaşındaydı. Hz. Hatice Kureyşin........... kolundan, ..............kızıdır. Peygamberimiz Hz. Haticenin kervanını .................götürmüştür. Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında hızlı, kolay kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi hangi sistem ile mümkün olmuştur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında inlelenir? "Çocuk Hakları Bildirgesinin yayınlanış tarihi aşağıdakilerden hangisidir? "Ahmetler bize gelmek için yarın yola çıkacaklar." cümlesinde "yarın" kelimesi cümlenin hangi öğesidir? Türkiye Körfez ülkeleri ile Avrupa kıtası arasında köprü konumundadır.Bu durum Türkiyede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin gelişmesinedaha çok katkı sağlamıştır? -4 ile +5 tamsayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır? İki basamaklı en büyük çift sayı iki basamaklı en küçük çift sayıdan kaç fazladır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çevremizde gördüğümüz her nesneye ....... deriz. ''Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir