S:1

Aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri cümlenin sonunda bulunmaz?

Aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri cümlenin sonunda bulunmaz? sorunun cevabı "Virgül" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 24 m' dir. Bu bahçenin çevresine 3 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir? Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 18, kalan 3 ise bölünen kaçtır? Bir bakkal, elindeki yumurtaları hiç artmayacak biçimde onarlı paketlediğinde paket sayısı a, on beşerli paketlediğinde paket sayısı b oluyor.a - b = 20 olduğuna göre bu bakkalın elin- deki toplam yumurta sayısı kaçtır? Mustafa Kemalin hayatında önemli bir yere sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupada çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.Bu bilgide Selanikin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Okulumuz kelimesinin çoğul hali hangisidir? Alinin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Alilerin elektrikleri kesilmişti. Bu durumda Alinin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi TEMA vakfının ülkemizdeki temel faaliyet alanlarındandır? Atalayın annesi 20 gram olan sadece kavanoza süt dolduruyor. Süt, kavanozla birlikte tartıldığında 560 gram geldiğine göre, Atalayın annesinin kavanoza doldurduğu sütün ağırlığı kaç gramdır? I was walking in the park - - - -I saw a very big dog. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil vardır? Today, I feel - - - - yesterday. • Mutüalizm• Kommensalizm• Parazit yaşamVerilen simbiyotik beslenme şekillerini oluşturan canlıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olayına bir örnek vardır? Tavaf ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tek bir doğal sayının birler basamağı kaç olabilir? Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ne zaman ve nerede doğmuştur? K > 150 x 72 işleminde K yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Misakımillînin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.Buna göre Misakımillî ileI. Ulusal egemenlikII. Tam bağımsızlıkIII. Vatanın bütünlüğüIV. Çağdaşlıkanlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir? Aşağıdaki durumların hangisinde hareketli bir varlıktan söz edilemez? Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir? 64 sayısının 36 fazlası kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık belirten bir kelime kullanılmamıştır? Savaş sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Akacak kan damarda durmaz. atasözünde fiilimsi birsıfat tamlaması oluşturmuştur.Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisindevardır? Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanının ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir? 100 001 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Yüksek atlama yapan bir sporcu neden belli bir yüksekliğe ulaşmakta zorlanır? Hıristiyanlığın kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki mesleklerden hangisi hava durumundan en az etkilenir? YÜZYILIN DENEYİTürk bilim insanlarının da katıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) nde büyük bir deney yapılıyor. Yerin 100 metre altında,27 kilometrelik bir yörüngede Büyük Patlama (Big - Bang) teorisini açıklaması beklenen bu deney ile çok sayıda protonun ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırılması planlanıyor.Bilim insanları, bu deneyin insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunudüşünüyorlar. Yüzyılın deneyi olarak tanımlanan bu deneyin sonuçlarından elde edilen bilgileraşağıdakilerden hangisinin oluşumunun açıklanmasında kullanılabilir? 5+5 kaç eder? 6,3,7,0 sayılarından elde edilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Celal : May I come in?Cansu : ........................ Hangi seçenekte varlığın sırasını belirtilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "abartma" söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi halk kültürünün sözlü kaynaklarından biri değildir? İlk köy romanı kime aittir? Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir