S:1

4- 6- 7 rakamlarıyla yazılabilecek en küçük ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

4- 6- 7 rakamlarıyla yazılabilecek en küçük ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "4,67" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? 40 tane yarım litrelik su şişelerindeki sular, kaç litredir? Türkiyenin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür...Atatürk, 1 Mart 1922de TBMMyi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Hasta ziyaretinde aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Mehmet Rauf tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı aşağıdakilerden hangisidir? İslam tarihinde ilk denizcilik çalışmaları ve ilk hazine kimin zamanında başladı? Hangisi Almanların Osmanlı devletini I. Dünya Savaşında kendi tarafında savaşa sokma sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Elektrik kaynaklarını ürettikleri güç bakımından sıralarsak, en az enerji üretimi hangi elektrik kaynağındadır? Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? Çanakkale Savaşını araştıran bir tarihçi olayları yer ve zaman göstererek, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak, belgelere dayanarak ve savaşa katılanbütün devletlerin belgelerini dikkate alarak tarafsız bir şekilde yazmaya çalışmıştır.Bu bilgilere göre bu tarihçinin kullandığı tarih yazım şekilli aşağıdakilerden hangisidir? ?.............cisimle temasta bulunduğu yüzey arasında cismin hareketine karşı koyan kuvvettir.Verilen cümlede ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi anlamca kaynaşmış birleşik fiildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in özellikle- rinden biri değildir? Bu yaz her ay bir öykü yazdım. cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Aşağıdaki uzunluklardan en kısa olanı hangisidir? 3 tane onluk + 1 tane birlik kaç eder? Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi suyun doğada sıvı halde bulunma durumlarına örnek verilebilir?1. Kırağı2. Çiy3 . Yağmur Aşağıdakilerden hangisinin yoğunluğu böbrek atardamarı ve böbrek toplardamarı içeriğinde eşittir? Aşağıda bazı minerallerin özellikleri verilmiştir.• Sinir ve kas sisteminin çalışmasını sağlar.• Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.• Kemik, diş, ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır.Buna göre herhangi bir özelliği verilmeyen mineral aşağıdakilerdenhangisidir? Miladi takvim neyi başlangıç alır? Hasan, silgisinin hacmini ölçmek için 300 mLlik bardağı ağzına kadar su doldurup genişçe bir tabağın içine koydu. Silgiyi su dolu bardağın içine attı. Taşan suyu dereceli silindire doldurarak hacminin 50 mL olduğunu gördü.Hasan' ın silgisinin hacmi kaç mililitredir? Babam deyirmenden un aldı. cümlesinde baştan kaçıncı kelime yanlış yazılmıştır? Koordinat sisteminde (0,24) ve (15,4) noktaları arasındaki mesafe kaç brdir? Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik cihazların zararlarından biri değildir? Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine .............. denir. ''Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iki basamaklı en küçük negatif tamsayıdır? Matt : Hello, this is Matt..Daniel : Hello, could I speak to Mrs.Yılmaz, please?Matt : Im sorry, she isnt available now.Daniel : Could you ask her to call me back?Matt : Yes, sure. - - - - ?Daniel : Daniel Bank and it is 555 23 89. Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarından birisidir? Onlar basamağı 3 birler basamağı 4 olan sayının 2 katının 23 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi grup-grup ilişki türüne örnek olur? I- HazarlarII-TürgişlerIII-Sabirler (Sibirler)İslam ilerleyişine karşı mücadele eden Türk devletlerine yukarıda verilenlerden hangileri örnek olarak gösterilir? Kütle ile ağırlık arasındaki farklar ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Farklı ülkelerden bizim ülkemize göç eden insanlara ne ad verilir? Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde yoksul çocuklar aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir