S:1

3/100 kesrinin ondalık sayı olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

3/100 kesrinin ondalık sayı olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "0,03" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki yoktur? Ben tuzlu kurabiyeyi, kardeşim tatlı kurabiyeyi sever.Cümlesinde hangi sözcükler türemiş sözcüktür? Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Maddelerin kırılgan olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? Doğu Cephesinde Ermenilerle imzalanan antlaşma hangisidir? Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarının görüşlerini kendi cümlelerimizle aktarmaya ne ad verilir? İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? Kevin : My wife never gossips.Cole : - - - - my wife. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir? Paris Konferansının toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sıvının denge buhar basıncının bağlı olduğu faktörlerden biridir? ( 12 11 10 .... 8 ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? 12' nin çarpanlar kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cebimdeki paranın 3 katı 60 TL olduğuna göre, cebimde kaç TL vardır ? His ______ mother is old. Yüce Allahtan yardım dilemeye ne ad verilir? Bil- fiilinin 1.tekil şahıs şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimi aşağıdakilerden han- gisidir? Aşağıdaki ifadelerin hangisinde meslek ilkelerine aykırı bir davranış örneklenmiştir ? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? orman – kedi – öküzler – pırasa – kitaplar – iller – çorapYukarıdaki kelimelerden kaç tanesi tekildir? Oruçlu bir Müslümanın yapmaması gereken davranış hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu? Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvetin etkisi görülmez? Avustralyanın en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri hayvancılıktır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İlahi kitapların İlk inenden başlayarak son inene doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kişi eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber, bir hadisinde Müslümanı şöyle ifade etmiştir: Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kişidir.Bu hadiste bir Müslümanda olması gereken hangi ahlaki özellik vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem işitsel bir iletişim aracıdır? Aşağıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mesleklerin ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? Türkiyede bütçenin hazırlanması ve yasallaşmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü olmaz? Aşağıdaki olaylardan en son gerçekleşen hangisidir? Aslından seninle geçen yaz tanışmıştık.Şu ödevini not defterine yaz.Yukarıdaki şiirde geçen "yaz" kelimeleri için ne söylenebilir? Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi I. Göktürk Devletinin hükümdarlarından değildir? You - - - - stop at the red light. It is a traffic rule. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir