S:1

Bir iş yerinde çalışanların 4/9 u 76 kişidir. Bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır?

Bir iş yerinde çalışanların 4/9 u 76 kişidir. Bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır? sorunun cevabı "171" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir top kumaş 86 metredir. Alınan 12 top kumaşın 275 metresini kullanılıyor. Geriye kaç top kumaş kalmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yurt dışı sürekli görev süresi (uzatma hariç) kaç yıldır? Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünûn dergisi etrafında topladı. Talim-i Edebiyat adlı eseriyle edebiyat kurallarını öğretmeyi amaçladı. Bu yüzden yaşadığı dönem de Üstad olarak anıldı.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ekim ayında üzümler toplanır. Pekmez, pestil, cevizli sucuk ve kesme gibi kış tatlıları yapılır. Küplere doldurulur. Kış gelmeden önce büyük kazanlarda kavurmalar pişirilir. Kışın tüketmek üzere bulgur, yarma, dövme, nişasta, tarhana, un hazırlanır. Sebzeler kurutulur. İplere dizili biberler, pencerelerde haftalarca güneşe karşı konur. Turşu ve reçeller yapılır.Bu parçaya verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Bunun sonucu olarak töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını bilemez. İşte bunun içindir ki...Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? İki yüz iki sayısının rakamla yazılışı yazınız? 8 tane birlik + 5 tane onluk kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir? Peygamberimizin, peygamberlik gelmeden evvel Mekke şehrinden uzaklaşarak ibadet etmeye başladığı mağara ve dağın adı nedir? Inventors such as The Wright Brothers, Alexander Bell, Thomas Edison are - - - - and creative people. Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? Aysel' in 253 cm, Gamze' nin 3 m 98 cm, Emine' nin 4 m kumaşı vardır.Hangisinin kumaşının uzunluğu daha fazladır? Yazmaya şiirle başladım ben. Ortaokula gidiyordum. Zamanla, yazdıklarımı içinde topladığım bir şiir defterim oldu. Liseye başladığımda epeyce şiir birikmişti orada. Lisedeyken hikâye ve denemeler de yazmaya başladım. Edebî değer bakımından pek kıymetli sayılmazdı yazılarım ve şiirlerim. Ancak yazarlık serüvenimin temelini bunlar oluşturdu.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Bir okulda 11 sınıf her sınıfta 19 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre Bu okulda kaç öğrenci vardır ? Sınıfımızdan kütüphaneye giden 15 öğrencinin 7si erkektir. Kızların sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi her insanda farklı olan bir özelliktir? 1. Deprem çantası hazırlamalıyız2. Deprem sırasında asansörü kullanmamalıyız3. Deprem sonrasında toplanma yeri belirlemeliyiz4. Deprem sırasında panik yapmamalıyızDeprem için alınması gereken önlemlerden kaç tanesi doğrudur? Bundan neredeyse otuz yıl önce okuldayken bir kompozisyon yazmıştım. Kurduğum cümledeki hayal kırıklığımı daha güçlü ifade etmek için yılan gövdesi gibi kıvrılmış bir ünlem işareti kullanma ihtiyacı hissetmiştim.Bu metnin yazarının ünlem işaretini farklı şekilde kullanmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sabahleyin Güneşe çıkan bir kişinin gölgesi hangi yönde olur? Dedem 75 yaşındadır, babamın yaşı da dedemin yaşının 3/5 ü kadardır. Babam kaç yaşındadır? Bilgisayar kullanırken sandalye yerine taburede oturmak en çok hangi bölgemizi olumsuz etkiler? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Look! - - - - is the biggest watermelon I have ever seen. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi beyniyle düşünen insan, sağlıklı insandır.Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Sen gül ki güller açsın. cümlesinde altı çizilen sözcükler arasında ne tür bir anlam ilişkisi vardır? Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine kıyamet denir. Kıyametin ne zaman kopacağını kimlerin bildiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? Atatürk, vatanını ve milletini çok.................. cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine, Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu dünyanın sonu ne olacak? gibi sorular sorar. İnsanın sonu ile ilgili soru ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarı- lamaz? Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmaya örnek olarak verilemez? Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Bil- fiilinin 1.tekil şahıs şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimi aşağıdakilerden han- gisidir? Sekiz basamaklı bir sayıda kaç tane bölük oluşur? Allaha kulluk etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için yaptığımız her türlü iş ve davranışa ..................................................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geşmelidir? Daha etkili bir arama yapmak için verilen ipuçlarından hangisi yanlıştır? Protokol esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Look at the clouds, it - - - -. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir