S:1

800 TLnin 3/8ini harcadım. Kaç TL kaldı?

800 TLnin 3/8ini harcadım. Kaç TL kaldı? sorunun cevabı "500" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Reaksiyon denklemi en küçük tam sayılı kat sayılarla denkleşince O2‘nin kat sayısı kaç olur? C3H7OH + O2 → CO2 +H2O 123 sayısı, rakamlarının sayı değerleri toplamından kaç fazladır? Sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvete - - - - denir. Dar tüplerde gözlenen sıvı yükselmesi ve alçalmasına - - - - adı verilir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? Osman Turanın Selçuklular Zamanında Türkiye isimli kitabıI- Zamana göreII- Mekana göreIII-Konuya göresınıflamalarından hangilerine örnek olarak gösterilebilir? Eşit miktarda su akıtan 8 musluk aynı anda açıldığında boş bir havuz 10 saatte dolmaktadır. Bu musluklardan 5i aynı anda açıldığında bu boş havuz kaç saatte dolar? Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musaya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.Hz. Muhammede (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anlamını bilmediğimiz kelimeler için hangisine bakarız? I- BasıncıII- Diş derinliğiIII- Hasarlı olup olmadığıAracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Osmanlıda devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayında kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine ayrılış bakımından yanlıştır? "Altı yüz kırk iki tam binde üç" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Plan yaparsak ..................... Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl özelliği göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi ulusal kuruluşlardan biri değildir? Odada ................. masa vardı.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse masa sözcüğünü nitelenmemiş olur? Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı. Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir? K: Aile hayatının bendeki en eski hatıralarından biri de gece okumalarıdır.L: Sonra ablam, babamın işareti üzerine eline bir kitap alır, gaz lambasının yanına oturur, dün gece bıraktığı yerden okumaya başlardı.M: Her akşam yemek bitince babam kahvesini içer, bizimle sohbet ederdi.N: Geceleri aile arasında okunan romanlardan ve kahramanlık hikâyelerinden çok etkilendiğimi hatırlıyorum.K, L, M, N harfleriyle gösterilen cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Babasının yaşı Berranın yaşının 4 katının 3 fazlasıdır. Berra 8 yaşında olduğuna göre babasının yaşı kaçtır? I. Ölçülmek istenen becerilere bağlı olarak belirtke tablosu hazırlamalıII. Hazırladığı testi, konu alanı ve ölçme-değerlendirme uzmanlarına incelettirmeliIII. Daha önce aynı kapsamda hazırlanmış ve geçerliği kabul görmüş başka bir test ile karşılaştırmalıDönem sonunda hazırladığı çoktan seçmeli bir testin, kapsam geçerliğini belirlemek isteyen bir öğretmen, yukarıda verilen uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Satürn ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Seçme seçilme ve bilgi edinmek istediği konularda ilgili yerlere dilekçe verebilme gibi haklar anayasa- mızda belirtilen insan haklarından hangisine girer? Hz. Muhammetin idaresinde kazanılan Bedir Savaşının sonunda ganimetlerle ilgili nasıl bir muamele yapılacağı ilk kez belirlenmiş, bu uygulamalar sonraki dönemlerde diğer İslam devletleri tarafından da kural haline getirilmiştir.Buna göre Bedir Savaşının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangisinde hece düşmesi olur? Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir? Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır? Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir? Uzunluğu 88 m 7 cm olan bir top kumaşın, 42 m 34 cmsi kullanıldığında geriye kaç cm kumaş kalır? Hangisi çoğul isimdir ? Aşağıdakilerden hangisi Muavvizateyn Sureleridir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Sümerlerde tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve alınan her türlü ticari mal, rahipler tarafından kil tabletler üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilmiştir. Zamanla bu resim ve işaretlerin heceye dönüşmesiyle de yazı ortaya çıkmıştır.Bu metne göre Sümerlerin yazıyı icat etmelerinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Bilimsel araştırmanın üçüncü basamağı, aşağıdakilerden hangisidir? Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur,müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımızvardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugündenkestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya -Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugünelinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarındankaçabilirler...Atatürk, 29 Ekim 1933Takvimler 1991i gösterdiğinde Atatürkün buöngörüsü gerçekleşmiştir.Paragraftan Atatürkü hangi kişlik öelliğ çıarıabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir