S:1

85 sayısının 3/5 ‘i hangi sayının çeyreğidir?

85 sayısının 3/5 ‘i hangi sayının çeyreğidir? sorunun cevabı "204" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bulutlarda biriken su damlalarının yeryüzüne inmesine ne denir? Düzenli ve planlı yaşamak bize aşağıdakilerden hangisini kazandırır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Amasya GenelgesiII. Amasya Görüşmeleri III. Sivas KongresiIV. Erzurum KongresiYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş yönü.................... Boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelmelidir? İnsan kulağı, duyum için gerekli olan tüm koşullar hazır olsa da, 20 titreşimin altında ve 20.000 titreşimin üstündeki sesleri duyamaz. Örneğin dünyanın dönüşleri sırasında çok güçlü bir ses çıkardığı bilinmektedir ancak biz bu sesi duyamayız. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekleyen bir ifadedir? Cam maddesi için aşağıdaki seçenekte yazılan özelliklerin hangilerinin tamamı doğrudur ? Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır? 50+40=906+1=790+7=97Zihinden toplama işlemi yaparken verilen işlemleri kullanan bir kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini zihinden yapmış olabilir? 10-12-14-16-18-....-22-24 örüntüsündeki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Bir manav 80 kilo çileğin 44 kilosunu satıyor. Geriye kalan çileği de 4er kiloluk paketlere koyuyor. Manav kaç paket kullanmıştır? Diğer mezhepler gibi herhangi bir meselenin çözümü için ilk önce Kuran ve sünnete başvurur. Eğer bir mesele hakkında hüküm Kuran ve sünnette varsa başka delile başvurulmaz, bunlarda hüküm yoksa önce icma ardından da kıyas deliline gidilir. Bu mezhep, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Irak ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.Hakkında bilgi verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? She gets- - - -the bus at 6 oclock. Mehtap: - - - - ?Carol : I usually make a phone call or I speak face-to-face. Benim ne kenarım var ne köşem.Yukarıda konuşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Masal kitabımın 16 sayfasını okudum. Okumadığım 8 sayfa kaldı. Masal kitabım kaç sayfadır? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Peygamberimizin kız çocukları Fatima ,Rukiye ,Ümmü Gülsüm ve ...................dirBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedlir? 530 , 526 , 522 , 518..........verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Betty : I think İstanbul is the most fascinating city in the world.Ryan :- - - - It has always fascinated me as a city, too. Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdaki soruların başına doğru olana D yanlış olana Y koyunuz.( ) Zaman içerisinde rollerimiz değişebilir.( ) Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden olumlu ya da olumsuz karara varma işine kalıp yargı denir.( ) Asya Hun devletinin kurucusu Metehandır.( ) Güney Hunlar Avrupaya göç etmişlerdir.( ) Eski Türk devletlerinde ordu millet anlayışı vardır. Today is Tuesday and tomorrow is - - - -. İrem masayı temizledi. Cümlesindeki eylemin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? M. Kemalin Sömürgecilik (Emperyalizm) anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir? (Resulüm!) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya suresi, 107. ayet)Bu ayet Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? Öğrencilere konu ile ilgili yeni bir problemi çözmeleri için ödev verme aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisini gerçekleştirir? Holozoik beslenen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Aşağıda verilen maddeler gruplandığında hangisi dışarıda kalır? Aşağıdakiler verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sempozyum ile konferansın karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? PowerPointde kaydedilmiş dosyanın adı nedir? Yakıt kullanarak enerji üretmek yerine rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.Yukarıdaki ifade edilen davranış hangi kirliliği önlemek için söylenmiştir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Servetifünun Döneminde verilen öğretici metinlere örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi, disiplin cezaları ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan kurallar bakımından doğru bir bilgi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir