S:1

Yarısı 45 olan sayının 2/3 ü kaç eder?

Yarısı 45 olan sayının 2/3 ü kaç eder? sorunun cevabı "60" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Gravatar
Çaylak
a

derin

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Londra Konferansı aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra toplanmıştır? Büyük işlerin başarıyla bitirilmesi için kişilerin beraberce hareket etmeleri gerekir. Böylelikle işler daha çabuk ve kolayca bitirilebilir. Geleneklerimizde de yok mudur bu? Köylerde yapılan imece bunun en güzel örneği değil midir? Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? ( 1 ) Kitabın rengârenk kapağı ilgimi çekmişti, kitabı bu yüzden aldım. ( 2 ) Ama kapaktaki renklerin bir aldatmaca olduğunu anladım. ( 3 ) Konusu sıradan, karakterleri bana yabancı bir kitaptı. ( 4 ) Bu sıkıcılığın içinde yakaladığım anlatım güzellikleri biraz yüzümü güldürdü. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen kitabın olumlu ve olumsuz özellikleri bir arada verilmiştir? Aşağıdaki kurum ve kuruluş adlarından hangisi doğru yazılmıştır? Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? İlahi dinlerdeki vahiy geleneği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilime önem veren ve birçok bilim insanı yetiştiren İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) ailesini ilgilendirilen konularda aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların fikirlerini alır, uygun olan görüşe göre de karar verirdi.Hz. Muhammed (sav.)in bu davranışında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi ortaya çıkmaktadır? Kureyş suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? "Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle demişti( )" cümlesinde, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Gül soldu, çocuk uyudu dersek şiirsel bir anlatım olmaz; ancak çocuk soldu gül uyududersek şiirsel bir anlatım olur. cümlesinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? İnsan, hayvan ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve ha­reketlerine ne denir? Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılabileceklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ...Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru... (Bakara suresi, 201)Yukarıda meali verilen dua hangi duadır? Devlet memuru iken askerlik görevini yapan bir memur asker dönüşü kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Türkiyede 1961 yılında üretilen ilk yerli otomobile hangi isim verilmiştir? Beni candan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?Felekler yandı ahımdan, murâdım şem'i yanmaz mı?(Fuzulî)Beytin ikinci dizesinde "Çektiğim ahlar yüzünden gökler tutuştu." denilmektedir.Buna göre, şairin yararlandığı söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal." dizesindeki "hilal" sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir? 10-12-14-16-18-....-22-24 örüntüsündeki boşluğa hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Word programında belge arkasına silik yazı eklemek için hangi özellik kullanılır? Mertlerin arabasının kütlesi 1 ton 320 kilogramdır. Mert ile babası bindiğinde arabanın toplam kütlesi 1433 kilogramdır.Mert 42 kilogram olduğuna göre babası kaç kilogramdır? Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince Hz. İsmail babasına : Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, diyerek tam bir teslimiyet gösterdi.Yukarıdaki metne bakarak Hz. İsmailin kişiliği hakkında özellikle aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? ‘trafik işaret ve levhaları trafiğin.................işlemesini sağlar.cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz? My sister is a teacher and - - - - name is Tina. Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşen ilk Osmanlı- Venedik deniz savaşını Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Ancak bu savaş Türk denizciliğinin tecrübe kazanması açısından son derece önemli olmuştur.Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Osmanlı Devletinin denizcilikte henüz deneyimsiz olduğuII. Venediklilerin Ege Denizine geldiğiIII. Osmanlı Devletinin kara savaşlarında üstün olduğu durumlarından hangilerine ulaşılabilir? ‘‘Ey müminlerin annesi, Allah Resülünün ahlakı ne idi? Diye soran adama Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe şu cevabı vermiştir: ‘‘Sen Kuran okumuyor musun? Allah Resulünün ahlakı Kurandı. Hz. Ayşenin verdiği bu cevaptan hangi sonucu çıkartmamız gerekir? Bir çiftlikte 6 keçi, 9 tavuk, 3 inek vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın tarihi hangisidir? Hangi seçenekteki varlık, diğerlerinden farklı bir hece ile başlamaktadır? Temel hak ve özgürlüklerden biri olan din ve vicdan özgürlüğü Atatürkün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır? Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir? Aşağıdakilerden hangileri konferansların özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile birlikte kurulan beyliklerden biri değildir? Aşağıdaki özelliklerden hangileri asitler ve bazlar için ortak özelliktir? Yarısı 351 olan sayının 375 fazlası kaçtır ? A. 726 B. 1170 C. 1077 D.1936 4 şişe su ile bir kova dolmaktadır. 8 kova ile ise bir su deposu dolmaktadır. Kaç şişe ile bu su deposu dolabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir