S:1

272 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır?

272 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? sorunun cevabı "300" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dedemin yaşı 40 dan başlayıp ileriye doğru beşer ritmik sayma yaparken söylediğim 7. sayı kadardır. Buna göre dedem 10 yıl sonra kaç yaşında olur? Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin kaynaklarından biri değildir? lf you had driven carefully, you- - - -. "Çocuk" sözcüğü hangi cümlede çoğul olarak kullanılmıştır? Hırsızlık yapan ve Nasıl olsa kimse beni görmüyor. diyen bir kişi, Allahın hangi sıfatını bilmiyor olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Monoteist dinlere bir örnektir? Eksi ile artının çarpımı nedir? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili keli­melerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır? Anayasaya göre TBMMye seçimle giren millet temsilcisine .................... denir.ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil ana muharebe tankına ne ad verilmiştir? Eski, tanınmış bir yazarımızdan bir gazetede günlük fıkralar yazması istenmiş. Ücret konusu açılınca yazarımız şunları söylemiş: Uzun yazarsam, yarım altın isterim; kısa yazarsam bir altından aşağı olmaz.Yazar bu sözleriyle neyi anlatmak istemiştir? Aracın kullanma kılavuzuna göre belli kilometre sonunda aşağıdakilerden hangisideğiştirilmelidir? 40-60-80-? örüntüsünde ? olan yere hangi sayı yazılmalıdır? Erozyon en çok hangi ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir? Pusula hangi yönleri gösterir? Fatma : My elder cousin is a journalist and last week he had an interview with my favourite rock band. He gave me the poster of the band. I am so happy.Kevin : - - - - .I cant believe it.Fatma : Ok. I will show it to you tomorrow. Orhan Asenanın Kocaoğlan adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? 1. Her sesin bir kaynağı vardır.2. Ses, dalgalar hâlinde yayılır.3. Ses, her yöne yayılır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 36,925 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Hareketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Somebody has stolen your mothers bag. She is very sad because her new mobile phone was in it.What do you say?Yukarıda verilen duruma uygun ifadeyi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisiyle eğitimdeki ikiliğeson verilmek istenmiştir? Üniversite yıllarında romana ilgimi gören hocam, edebî kişiliğimin temel taşı olan şu sözü söylemişti: Roman yazarken kâğıt katili olma, yeteri kadar sözcüğü al yanına.Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Çalışma masamızı düzenlemek, oyuncaklarımızı toplamak, odamızı temiz tutmak .......................... sorumluluğumuzdur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Rakamları farklı 5 basmaklı en küüçük doğal sayı rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır? 150 kg yük taşıyabilen bir asansöre üç kişi binmiştir. Binen iki kişinin ağırlıkları 66 kg ve 38 kg olduğuna göre asansöre binen üçüncü kişi en çok kaç kg ağırlığında olabilir? Bir basamaklı en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı hangidir? Avrupa Birliği Eğitim ve gençlik programlarından olan Comenius programının amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Tanzimat Edebiyatı aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır? Aşağıdaki kelimeler sözlükteki sıralanışına göre dizildiğinde baştan ikinci kelime hangisi olur? Hz. Muhammed (sav.) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır? Bak - Dinle - Hisset yönteminde Bak ne anlama gelir? "Allah, öpmeye varıncaya kadar her konuda çocuklarınız arasında adaletli davranmanızı sever"Peygamberimiz(sas) yukarıdaki hadis-i şerifinden çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Temel hak ve özgürlüklerden biri olan din ve vicdan özgürlüğü Atatürkün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır? Hz. Ebu Bekir Döneminde Kuran-ı Kerimin özgün hâlinin korunması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Laiklik yolunda yapılan inkılaplarla halkın din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak amaçlanırken diğer taraftan da halkın dini hassasiyetinin kötüye kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin halkın dini duygularının sömürülmesini engellemeye yönelik yapıldığı söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir