S:1

5687 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir?

5687 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir? sorunun cevabı "5690" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki çöplerden hangisi diğerlerinden ayrı poşetlenip atılmalıdır? II. Dünya Savaşı sonrasında görülen Türk ekonomisindeki canlanma, aşağıdaki hangi yıl sona ermiştir? Bir edebiyat dergisinde Ahmet Haşim’le ilgili güzel bir yazı okudum. Yazıda Ahmet Haşim’in şiir serüveni anlatıldıktan sonra günümüz şairlerinden farklı yönleri ortaya konmuş. Bunlar arasında en çok ilgimi çeken, Ahmet Haşim’in sözcükleri nota olarak görmesinin şiirlerini bir besteye dönüştürmesi oldu. Bu parçada altı çizili söz, Ahmet Haşim’in aşağıdaki hangi özelliğini anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu vardır?  Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yönelme hâl eki almıştır? Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.Yukarıdaki cümlelerde “silmek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? Kırmızı ışığı gören şoför ne hareketi yapar? Dört arkadaşın yaşları hangisi gibi olursa  açıklık 6 olur? İslâm dünyasında ilk ayrılıklar hangi halife zamanında başladı? Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz? Aşağıdakilerden hangisi katı-sıvı bir çözeltide katının çözünme hızını azaltır? Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir kelime vardır? 2 onluk 4 birlikten oluşan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerden biridir? İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümeti’nin emirlerine uymasını bildirmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? “Derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “İçinde ona karşı derin bir sevgi besliyordu.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğine karşı alınabilecek uygun önlemlerden biri değildir? Çanakkale savaşı sırasında deniz gücüyle boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, Gelibolu Yarımadasına asker çıkararak karada bir harekat başlattılar. Burada 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal “Askerler ben size bulunduğunuz mevzileri bırakmamanızı, gerekirse ölmenizi emrediyorum” diyerek savaşın savunma planını belirtmiş ve İtilaf güçleri Türk ordusu karşısında tutunamayıp Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu Muharebeleri’ni tümüyle yenilerek geri çekilmek zorunda kalmışlar.Paragrafta belirtilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?   Bazen birleşik sözcükleri oluşturan her iki sözcük de anlamını kaybeder ve ortaya yeni bir anlam çıkar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir birleşik sözcük kullanılmıştır? Güneş tutulması ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1.Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.2.Dünyanın sadece bir kısmında görülür.3.Dünya ,Güneş ile Ay arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin sonucu değildir? Yarım saatte 30 sayfa kitap okuyan Arda, 120 sayfa kitabı kaç saatte okur? Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Ali, kare şeklindeki bir bahçenin çevresinde 5 tur koşunca 1600 m koşmuş oluyor. Buna göre bahçenin bir kenarı kaç m’dir  ? I. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azaltılmasıII. Denizlerin kirletilmesiIII. Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğalmasıIV. Aşırı avlanmaların engellenmesiYukarıdakilerden hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir? Ünsüz (sessiz) harf sayısı en fazla olan ilimiz hangisidir?  1.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.2. Göçmen kuşları yanıltır.3. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Güneş, Ay ve Dünya'yı kendi içlerinde sıralarsak, büyükten küçüğe sıralanışı hangisinde doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “büyük ünlü uyumu”na aykırı sözcük vardır? -20’nin 4 fazlası kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımda kullandığınız kaynaklardan değildir? Şakacı çocuğun içi daralıyordu. Onun için sıkıcı bir gündü. Önce kırkayaklara romatizma, sümüklü böceklere nezle ilacı buldu. Keyfi biraz yerine geldi. Şakacılığının yanına bilginliğini de ekleyince çok şeyler başaracağına inandı. Hemen ardından karıncalara pabuçlar giydirdi. Yaptıklarından dola- yı havalara uçtu.Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini yitirmek.” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? “Ay” ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Monoteist dinlere bir örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir