S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında 50 olmaz?

Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında 50 olmaz? sorunun cevabı "55" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilerden biri değildir? Aşağıakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan değildir? Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?  Oruç …….. ile ………. arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi iki kelime gelmelidir? Her gün 5 lira harcayan Tunay 1 ayda toplam kaç lira harcar?(Bir ay: 30 gün alınacak) Bir kişinin duruma göre abdest alması, gusletmesi ya da teyemmüm almasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Rakamları farklı sekiz basamaklı en büyük doğal tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden        Hangisidir?     Türk kültür, edebiyat ve folkloru açısından fıkra denince akla gelen ilk isimdir. Bir taraftan güldüren öte taraftan düşündüren fıkraları, Türk halkının olay ve olgular karşısında takındığı tavrın dokundurmalı ve esprili bir dille dışa vurumudur. O, fıkralarında Anadolu insanının ortak hayat tarzını, olaylara bakışını, gülmece anlayı- şını, alay ve eğlenme kültürünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Bu fıkraların orijinallerine ulaşmak olanaksızdır. Çünkü bu fıkralar, ilk söylendikleri anda yazıya geçirilmemiş, zamanla sözlü gelenek içinde de- ğişikliklere uğrayarak günümüze dek ulaşmıştır. Fıkra kahramanımız 1208 yılında Sivrihisar’da doğmuş, 1284 yılında 76 yaşındayken Akşehir’de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.Bu parçada tanıtılan fıkra kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?  ”Türkler tarihte demiri işlemiş, halıyı dokumuş ilk milletlerdendir.” Bu özellik Türklerin hangi alanlarda eserler ortaya çıkardığını ifade eder? Fizyoterapist olan Melike; bir hemipleji hastalığı olan bir hastası ile çalışmaya başladığında kolunu hiç açamamaktadır. Bir süre terapi işe yaramış  ve hastası kolunu 85cm kadar kaldırabilmeye başlamıştır. Bu mesafe mm cinsinden hangisi ile ifade edilebilir? Bir top kumaş 86 metredir. Alınan 12 top kumaşın 275 metresini kullanılıyor. Geriye kaç top kumaş kalmıştır? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Eşeyli üremede gözlenen olaylar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Hangi kelime hatalı yazılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir? İçlerinde, geçmişten bilgiler taşıyan bitki ve hayvan kalıntıları olan fosilleri barındıran kayaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemdeki Mekke şehri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ koyun ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. Aşağıda verilen organizmalardan hangisi kemoototrof canlılara örnek verilmez? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe nüfus miktarında belirgin bir şekilde azalma görülür.Bu durum nüfusun dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisine örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi en az kelime sayısına sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir? Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir? “Yeni atanan Salim Öğretmen dersine girdiği bazı sınıflarda öğrencilerinin ilgisini toplarken zorlanmakta ve sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır.”Bu sorunların azaltılabilmesi için Salim Öğretmen’in aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir? Namaz kılan erkek ve kadının örtülmesi gereken yerlerini örtmesine ne ad verilir? Türkiye’de yer şekillerinin oluşumunda hangi dış kuvvet diğerlerine göre daha fazlaetkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? I. Rasyonalizm = AkılcılıkII. Entüisyonizm = DeneycilikIII. Kritisizm = EleştiricilikYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?  Kral Giges hangi uygarlığın kralıdır? Peygamberimizin (s.a.v.), Mescid-i  Nebi’nin  bitişiğine suffe denilen  bir yer  yaptırması , onun hangi  özelliğini  ifade  eder? 16 x 4 – 27 ÷ 9 – 1  işleminin sonucu kaçtır?   Hangi kelimenin birden fazla anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi stresle başetme yöntemlerinden  değildir? Hangi cümlenin sonuna soru işareti koyulmaz? Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi sanatsal metinler arasında yer almaz? Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir