S:1

Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yuvarlama yapılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yuvarlama yapılmıştır? sorunun cevabı "1538----1500" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlılar bozguna uğratıldıII. Düzenli ordu ilk başarısını Güney Cephesi’nde aldıIII. Doğu Cephesi’nde Ermeniler bozguna uğratıldı.Yukarıda verilen bilgiler doğru ‘D’ ve yanlış ‘Y’ şekilde değerlendirildiğinde oluşan sıra aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bağlaç olan ‟de” ayrı, ek olan ‟-de” bitişik yazılır.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün faaliyet gösterdiği yerlerden biridir?  Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? Osmanlı Devleti'nde; Esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamakKaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamakÇırak yetiştirilmesini sağlamakYoksul halka yardım etmekamacıyla Ahi Teşkilatı kurulduğuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?  Kuran-ı Kerim …….....…yılında ………ayında…………..gecesinde indirilmeye başlanmıştır.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? “Evladım! Kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık mı geldi tedavi olursun, başarısızlık mı çalışırsın, cahillik mi okursun. Elimden bir şey gelmez demekle Müslüman oturup kalamaz!” diye cevap verdi babaannesi Merve’ye.Buna göre Merve, babaannesine aşağıdaki sorulardan hangisini yöneltmiş olamaz?  Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?   “Ayşe ve Hülya  kardeştir’’  önermesi kaç yüklemli bir  önermedir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi “Çiftçi buğdayı ekti.” cümlesinde altı çizili sözcüğün anlam bakımından yer aldığı  grupta ? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamlı ve kurallı bir cümlenin sonunda bulunması uygun olur? Bir atomun çekirdeğinin etrafındaki enerji katmanlarında ve kendi etrafında dönen negatif yüklü taneciklere ............denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir gruptaki öğrenciler dörder dörder ve beşer beşer gruplara ayrıldığında her seferinde iki öğrenci artıyor.Grupta 50 den fazla öğrenci olduğu bilindiğine göre öğrenci sayısı en az kaç olabilir?  Hz. Muhammed kendisini ziyarete gelen Necran Hristiyan heyetinin Mescid-i Nebi’de ibadet etmesine izin  vermiştir.Hz. Peygamberin bu davranışı aşağıdakilerden  hangisiyle  daha çok ilişkilidir? (I) Yıllardır yabancı ülkelerde olmaktan yorulmadın mı oğlum?(II) Üniversiteyi bitirdikten sonra yurda döneceğini düşünmüştük.(III) Arkadaşlarının hepsi vatansever olarak vatana döndü, aile bile kurdular oğlum.(IV) Herkes mutlu birşekilde ülkesi için çalışırken sen uyur gezer gibi yabancı ülkelerde dolaşıp duruyorsun!Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Fizik biliminde kullanılan bazı büyüklükler aşağıda verilmiştir.I. UzunlukII. ZamanIII. SıcaklıkIV. KütleBuna göre bu büyüklüklerden hangileri metre ile ölçülür? I- DVDII-İŞLEMCİIII-HARDDİSKYukarıdakilerden birimlerden veya araçlardan hangisi bilgi depolamak için kullanılır? Aşağıdakilerden hangisinde soyut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre köy adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin (guslün) farzlarından değildir?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdaki isimlerden hangileri ilk Müslümanlardan kabul edilmez? Marry  :What would you like to have for dinner tonight?Jack  :I’m not sure. What do you want?Marry  :- - - - . We can have whatever you want. Tüm nükleotit çeşitleri için;I. Protein sentezinde görev alır.II. ATP’nin yapısında bulunur.III. Tüm hücrelerde sentezlenir.verilenlerden hangileri doğrudur? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), her işinde Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesi, O’nagüvenmesi, O’nu çokça anması ve O’nun yolunda mücadele etmesi bize neyigösterir? Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda insan iskeletleri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari tabletler bulunmuştur.Buna göre incelemeyi yapan tarihçi; I. AntropolojiII. NümizmatikIII. Paleografiyukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinden faydalanır?   Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir?"s p _ a k" Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı görevde kullanılmıştır?A) Onun yaptığı işler boyunu aşıyor.  Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğinin sağladığı faydalardan biri değildir? Hi! I’m Joe. I’m a student at a high school. I have great buddies in my class and I like hanging out with them on Saturdays. So, I get up at 9 am and meet them at 10 am. We spend all day together. We usually go nature walking and cycling. We sometimes do different activities such as zorbing and snowshoeing. We really love them because they are unusual and exciting. However, we can’t stand shopping. It’s really unbearable. After a nice day, I usually come home at about 7:30 pm. Then I rest for a while and I usually sleep before 11 pm.Which activity do Joe and his friends hate doing? Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın bir uzun kenarı 75 metre ve bir kısa kenarı bir uzun kenarından 14 metre daha kısadır. Bu arsanın çevresi kaç metredir? Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir? Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? III. Selim Dönemi’nde Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı- ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.Bu olay Osmanlı Devleti’nin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir? Özge : I think skateboarding is dangerous.Sam : Yes, but it is exciting.Özge : - - - - ?Sam : Yes, I did it.  Merkezi “Merv” şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi sigarada bulunan ve bağımlılığa sebep olan zararlı maddedir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir