S:1

I-Bir yerde doğal ve beşeri unsurların tamamı çevreyi oluşturur.
II-Beşeri unsurlar oluşturulurken insanlar doğayı etkiler ve değiştirir.
III- Gün geçtikçe beşeri unsurlar artmaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I-Bir yerde doğal ve beşeri unsurların tamamı çevreyi oluşturur.II-Beşeri unsurlar oluşturulurken insanlar doğayı etkiler ve değiştirir.III- Gün geçtikçe beşeri unsurlar artmaktadır.Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "I –II - III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
(1) 1451’de Edirne’ye bahar erken gelmiş ve Sultan Murat, Meriç Nehri’nin ortasındakiKirişçi Adası’nda gezintiye çıkmıştı. (2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprağın kokusu insanın gönlünü okşuyordu. (3) Tabiatın güzelliğine bakınca insan kendisini cennette sanıyordu. (4) Sultan Murat, bu manzarayı uzun uzun seyretti.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gilerinde beğeni söz konusudur? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal varlıklarımızdan biridir? I. Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.II. Hikâye beklenmedik bir sonla biter.III. Günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatır.IV. Hikâye belli bir olay üzerine kurulur.Numaralanmış cümlelerden hangileri durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.Bu durum, gelirin hangi özelli-ğine örnek olur? Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Yunus her gün biraz oyun oynuyor,biraz ders çalışıyor biraz kitap okuyor,birazda televizyon izliyor.Yunus için hangisi söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?  Aşağıda verilen hangi fiziksel olayda ışığın davranışı sadece tanecik özelliği taşır? Aşağıdaki öğeler size hangi ilimizi çağrıştırıyor?I.    Selimiye CamiiII.   UzunköprüIII.  Kırkpınar güreşleriIV. Kakava Şenliği Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir? Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ne denir? Ödevimi yapmadığımı söyleyince öğretmen bana kızar mı acaba?Yukarıdaki cümle aşağıdaki anlamlardan hangisini taşımaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? Anadolu’da ilk çağlardan beri çok farklı özelliklere sahip birçok medeniyet kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu medeniyetlerinden biri değildir? A: Do you like spending time outside?B: No, - - - - . I prefer being at home. Kendisine rüyasında ezanın sözleri öğretilen sahabe kimdir? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik” niteliğini göstermektedir? Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATP’dir ?   Aşağıdaki birimlerden hangisi vektörel bir büyüklüğe aittir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin etkilerinden biri değildir? Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMM’ye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I.  Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II.  Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III.  Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kültür ve edebiyat dünyamızın önemli eserlerinden biridir Divanü Lugati’t Türk. Tarihimizdeki ilk dil milliyetçilerinden biri olan Kaşgarlı Mahmut bu eseri hangi duygu dünyası ile kaleme aldı bilinmez ama eserin yazıldığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde Kaşgarlı’nın ne kadar büyük bir iş çıkardığını anlıyoruz. Onun yaşadığı dönemde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça olduğu hâlde Kaşgarlı, eserini Türkçe olarak hem de Araplara öğretme kaygısıyla yazmıştır. Tabii ki bu eser sayesinde İslamiyet öncesine dair önemli bilgiler ediniyoruz hatta elimizdeki tek yerli kaynak olarak bu eserden yararlanıyoruz. Ama ben bu eseri yazılış amacı ve yazılış şekliyle daha değerli gördüğümü söylemek isterim. Bu bakımdan millet olarak Kaşgarlı’ya minnettarız ve onu rahmetle yâd ediyoruz.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Dünyamızın yaptığı hareketlerin adı nedir? Yönetimde insan ilişkileri siyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ders aralarında sınıfımızı ……………. Noktalı yere hangi kelime gelirse cümle bilgi yönünden doğru olur?  Kur’ân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kur’ân-ı Kerim’in bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır? I . Bir kişi özgünlüğe gereksinim duyuyorsa sanat adına büyük bir iş yapmış demektir.II. Sanatçı için özgürlük, onun ayağına pranga demektir, baskı sanatçının doğmasına yardım eder.III. Sanat, önce kişilerin özgünlük ihtiyacından doğar; özgünlüğün olamadığı bir yerde sanat çok zor bulunur.IV. Sanat öncellikle anlaşılır olmalıdır; sanatsever kendinden bir şeyler bulamıyorsa o sanat ile ilgilenmez.Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Işığı yansıtan maddelere ne ad verilir ?  Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere .......................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur? Aşağıda verilen dörtgenlerden hangisinin köşegen uzunlukları eşittir? Gül’ ün babaannesi bir şapkayı 13 günde örüyor. 19 şapkayı kaç günde örer? Okulun olmadığı hafta sonu günleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arafat ile Mina arasında yer alan bir bölge olup, hacca gidenlerin, arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi geçirdikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir