S:1

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? sorunun cevabı "Köprü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bir vazoda 36 gül vardır. Bu güllerin 2 destesi kırmızı geri kalanlar beyazdır. Bu vazoda kaç beyaz gül vardır? Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki hadislerden hangisi istişare ile ilgilidir? Emine kedisini çok seviyordu. Onun sağlıklı olmasına özen gösteriyordu. Ama birgün Emine’nin kedisi hastalandı.Emine kedisini tedavi ettirmek için aşağıdaki görevlilerden hangisine götürmelidir? Clara : - - - - ?Ali : Hımm, approximately five hundred.Clara : Are you serious? Do you really spend so much time on your mobile phone?  Doksan bin kırk üç sayısından hangi sayıyı çıkarırsak üç bin yetmiş altı sayısını buluruz? Peygamberimizin İslam’a davet mektupları göndermesi O’nun(s.a.v) hangi yönüyle ilgilidir? “ A + 5 < 897 ” eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Kara yolunun taşıt yolu kenarında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir? Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organlarınoluşturdukları yapıya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Amerika Kıtası’nda  kurulan  medeniyetlerden  değildir? Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır? Zeugma Arkeolojik Siti hangi ilimizdedir? Toplumsal yaşayışımızda hak ve görevlerimiz hangisiyle belirlenir? İklim 20 kasım 2009 kardeşi Rüzgar ise 12 eylül 2012 de doğmuştur. İki kardeşin doğumları arasında ne kadar zaman vardır? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisine örnek olmayan seçenek hangisidir? Mustafa Kemal Atatürk çocuklara hangi bayramı armağan etmiştir? “Güneşli bir ilkbahar günü iki arkadaş parkta buluştular.”  Cümlesinde kaç tane sözcük vardır?  Peygamber Efendimiz’in katıldığı savaşlara …………, katılmadığı savaşlara da………..… denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “ Okulumuz” kelimesinin çoğul hali hangisidir? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( )’’ gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz?  Millî egemenlik kavramı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Aşağıdaki hangi kelime sözlükte son sırada yer alır? Mark : - - - - ?Megan :He is tall and handsome. Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki dağılmayı önleme çabalarından hangisi, yeni Türk devletinin temel taşlarından birini oluşturmuştur? Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden değildir? I. MagellanII. BiruniIII. KeplerYukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini söylemiştir?  I. İlk ansiklopedik çalışmaII. İlk siyasetname örneğiIII. İlk nutuk örneğiIV. İlk tasavvufi eserAşağıdakilerden hangisi bu çalışmaları örnekleyen eserlerden eserlerden biri değildir? Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarındanbiridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüleçk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi farz olan oruca örnektir?cu Birbirinin izotopu olan iki taneciğin;I. Fiziksel özellikleriII. Kimyasal özellikleriIII. Çekirdek yükleriniceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nda Tanzimat’tan itibaren sanatçılar arasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Tanzimat Birinci Dönem’de Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında başlayan “eskİ-yeni” çatışması, Tanzimat İkinci Dönem’de Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında devam etmiştir. Servetifünun Dönemi’nde ise topluluğa bağlı olan Tevfik Fikret ve topluluk dışında olan Mehmet Akif arasında dünya görüşü açısından tartışmalar yaşanmıştır. İlgi çekici olan ise Akif ve Fikret, şiiri düzyazıya yaklaştırmada, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamada, önceleri bireysel konularda yazarken sonradan sosyal konularda eser vermede benzer özellikler göstermektedir.Bu parçaya göre Mehmet Akif ve Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  I can fly a plane. I am ……………………… Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisi adıldır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir? Peygamberimizin doğum tarihi ve yeri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi uyku halinde olan bir canlı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir