S:1

10 - 4 kaç eder?

10 - 4 kaç eder? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
“La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesi neyin okunuşudur? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? Çevreyi korumanın en etkili yöntemi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatı içinde yer almaz? 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? akrep – atmaca – ayı – arı  kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan 3. kelime hangisi olur? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti doğru konulmuştur? Aşağıdaki illerden hangisinde Akdeniz iklimi görülür? Bilgisayar hangi amaçla kullanılmaktadır? .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Sinem : Can you ride a bike?Asya  :  Yes,…………………………. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır? Bir çaycı günde 5 çaydanlık çay satmaktadır.Çaycı bir haftada kaç çaydanlık çay satar? Sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerinde aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?          18 Mart Deniz Zaferi ile anılan şehrimizin adı nedir ? I. İyi kararlar tecrübe sayesindedir, tecrübe ise kötü kararlar sayesinde.II. Tecrübe; yanlışlardan doğar, doğrulara götürür.III. Tecrübe, insanı yanlışlardan alıkoyan bir güçtür.IV. Hayattaki doğruların toplamı tecrübedirNumaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 17 Şubat 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadınlar şahitlik, boşanma ve miras gibi konularda erkeklerle aynı haklara sahip olmuşlardır.Halkçılık ilkesi, meydana getirdiği bu değişimle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir? Paket lastiği  -  Bardak  -  Sünger  -  Dolap  -  AğaçYukarıdakilerden kaç tanesi  esnek maddedir?  Nicedir bulutlar bu şehre uğramıyordu. Oysa işte, deniz önce açıklardan itibaren kabarıyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fırtına çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaşıyor.Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye başlıyor, göz göre göre...Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Mezopotamya ile Anadolu arasında uzanan ticaret yolunu Lidyalılar yapmışlardır.(....) İlkçağ Anadolu Uygarlıklarından "Bin Tanrı İli" olarak bilinen uygarlık, Hititlerdir.(....) Tarımı korumak için çok sert kanunlar yapan, en ünlü tanrıçaları bereket tanrıçası Kibele olan İlkçağ'da Anadolu’da kurulan uygarlık İyonlar'dır.(....) Hititler'de devlet işlerinin görüşüldüğü ve soylulardan oluşan meclise "Pankuş Meclisi" adı verilir.(....) Anadolu’da İlkçağ'da kurulan uygarlıklardan olan Sümerler, tarih yazıcılığını başlatmışlardır.  “ Yufka yürekli” deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Kur’an–ı Kerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ışınlarının Dünya’ya geliş açısının  değişmesi, aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olur?  • “Allah’ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım”• “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun.”• “Allah’ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”• “Allah’ım beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde başarılı kıl.”Peygamberimizin yapmış olduğu bu dualardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez? The telephone - - - - by Alexander GrahamBell. İki sayının toplamı 627’dir. Sayılardan biri diğerinin 3 katından 79 fazla olduğuna göre sayılar kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sert sessiz harflerin tümü kullanılmıştır? 32 + 52+ 11999  işleminin sonucu kaçtır? Elif parasının % 20,sini, Ece ise parasının% 60,ını Can,a vermiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır?  Hangi cümlede deyim yoktur? Peygamber Efendimizin hicret sırasında yaptırdığı ilk mescidin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir