S:1

5 - 3 kaç eder?

5 - 3 kaç eder? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Tokatla Niksar arasındaBir küçük ev görünür uzaktan.Kütükten duvarlı, önünde çeşme akar,Yeşermiş bir topraktan. Yukarıdaki dörtlükte kaç sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir? Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Efes Antik tiyatrosu hangi ilimizdedir?  İran’ın Hürmüzgan Bölgesi’nde Minab adlı bir kasaba yer alır. Bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olan bu yer mango bahçeleriyle bir de her perşembe kurulan pazarıyla dikkat çekmektedir. Minab kadınları, kırmızı bir maske ve hasır yelpaze kullanır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kavanoz balın kütlesi 4 kg’dır. Öğle yemeğinde 750 g’ı, akşam yemeğinde ise çeyrek kilogramı tüketildiğine göre kaç kg bal kalmıştır? “Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”(Nisâ suresi, 93. ayet)Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?  3, 2 gram CH4 gazı kaç moldür? (H= 1 g/mol, C= 12 g/mol) İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır? Paula : May I borrow your hat?Elsie  : - - - -. It is dirty now. DNA parmak izi analizi, bir insanın DNA’sında bulunan nükleotit sayısının diğer insanlardan farklı olmasına dayanır.Buna göre,I. Babalık testindeII. Bulaşıcı hastalık teşhisindeIII. Suçluların bulunmasındaverilenlerden hangilerinde DNA parmak izi analizi yöntemine başvurulur? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın lk cümlesi olmaya uygun değildir? "Çok heyecanlanıp solmak,sararmak.”  anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ? • İspanya’daki Altamira  Mağarası• Fransa’daki Lascaux MağarasıVerilen mağaraların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? “Parlamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Bu inkılapla aile ve toplum hayatında kadın ile erkek aynı haklara sahip olmuştur. Dinî kuralların etkili olduğu daha önceki medenî hukukun yerini çağdaş ilkelere dayanan Medeni Kanun almıştır.Bu bilgiye göre laiklik ilkesinin hukuk sisteminde meydana getirdiği değişim, bu ilkenin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgili değildir? Aşağıda verilen dinler ve ibadet mekânları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?  Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerdenhangisidir? Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sığır ve manda kurban edilebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevaptır? Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi  imanın özellikleri arasında yer almaz.  Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir? Kur’an-ı Kerim’in ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum  farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini)  veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Elif 1’den 100’e kadar olan sayılardan 12’nin katlarını, Ali ise 1’den 100’e kadar olan sayılardan 16’nın katlarını defterine yazıyor.Buna göre Elif ve Ali’nin yazdığı sayılardan kaç tanesi aynıdır? Çıkan 199 fark 3578 ise eksilen kaçtır? -40’ın 11 eksiği kaçtır? 4 km + 300 cm = .............................mYukardaki eşitlikte boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir? “Aydınlatmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Şairler gerek malzeme toplarken gerekse söz konusu malzemeyi işleyip şiire dönüştürürken son derece titiz ve seçici davranırlar. Bu yüzden şairler, şiirlerini yazma sürecinde - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir