S:1

2 + 2 + 2 kaç eder?

2 + 2 + 2 kaç eder? sorunun cevabı "6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insan davranışlarına etkilerinden biri değildir? Sevgilerin köyünde bulunan aşağıdaki nesnelerden hangisi doğal unsurdur? The - - - - you exercise, the - - - - weight you get. Aşağıdakilerden hangisi doğal afettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır? Kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar sonucunda halk kendilerini güvende görmedikleri için büyük toprak sahiplerinin yanlarına sığınmışlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğurmuştur? 41' in 9 fazlasının 9 fazlası kaçtır ? Aşağıdaki cümlelerde yer alan " -ki " ekinin hangisi türüne göre doğru yazılmıştır? 50 kilogram şekeri 5 koliye eşit bölersek kaç koli gerekir? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir? Bursa'da bir bitkisel yağ fabrikası kurmak isteyen kişi ham madde olarak aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? Kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış3 dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısına ………………... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye’de aşağıdaki demokrasi çeşitlerinden hangisi uygulanmaktadır?   Kaval kemiği vücudumuzun hangi bölümünde bulunur?  “O (Allah) ki, birbiriyle uyumlu yedi göğü tabaka tabaka yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak, göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) aciz ve bitkin halde sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 ve 4.ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış durumdadır.III. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.Yukarıdakilerden hangileri paleozoike ait özelliklerdendir? “Yılın belli günlerinde usulüne göre ihram giyerek Arafat’ta vakfe yapmak ve Kabe’yi tavaf etmektir.”Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?A) UmreB) TavafC) HacD) Ziyaret Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? I. Namaz kılmakII. Meleklere inanmakIII. Oruç tutmakIV. Hacca gitmekV. Peygamberlere inanmakYukarıda verilenlerden hangileri İslam’ın inanç esaslarındandır? İkiz kenarlardan birinin uzunluğu 42, ikiz olmayan diğer kenarın uzunluğu 37 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevresi 235 cm’den kaç cm azdır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Çevremizi korumak için hangisini yapmalıyız? Sulama yöntemleri ile ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Ahmet, verileri toplamış ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmış ve araştırma sonucunuyazmıştır.Ahmet, araştırmanın neresinde bilimsel araştırma basamaklarına uygun davranmamıştır?  Peygamberimizin de katılmış olduğu Hilfü'l– Fudül hakkında verilen hangi bilgi hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel besinlerdendir?  Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk-İslam devletlerinde yetişen ünlü bilginlerden biri değildir?  Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?            '' Sakla samanı gelir ............ ''Atasözünde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? “Hiçbir sanatçı yalnızca yaşadığı zaman için yapıt üretmez. Onun için önemli olan sonsuzluğu yakalamaktır.”Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?  2600 - 1300 = ---- çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryotlar grubunda yer alır? Aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerinden hangisi yanlıştır? Hz. Hatice (r.a.) Mekke’nin soylu kadınlarındandı. Üstün ahlakından dolayı kendisine …………. lakabı verilmişti.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini çok fazla alırsak, vücudumuzda birikerek kilo almaya neden olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime doğru yazılmıştır? I.   Göğüs kafesi genişlerII.   Diyafram kası kubbeleşir.III.  Akciğerlerin hacmi küçülür.Akciğerlerimizin içerisindeki basınç artarken, yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? Bir çıkarma işleminde  çıkan 152, fark  143 ise , eksilen kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir