S:1

2 - 0 kaç eder?

2 - 0 kaç eder? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
1. söyleyebilecek2. bulun3. kusurlarınızı4. arkadaşlar5. sizeNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? I- YanıklarII- Kas krampları ve kırıklarIII- Kalp ve solunum durmasıYukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir? Mustafa Kemal, 1898 yılında Manastır Askerî İdadisini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okuluna girdi. Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisinde devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.Bu bilgiden Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Ayşe iki basamaklı bir doğal sayı yazıyor. Bu sayının basamaklarındaki rakamların basamak değerleri farkı 51’dir.Bu sayı kaçtır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? Kelime işlemci programında bulunan yukarıdaki komutlar ne amaçla kullanılır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır?   Aşağıda verilen web sitesi adreslerinden hangisi internette arama yapmak amacıyla kullanılır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil köktür?            Gözde is in her room now. She is studying her lessons - - - -. Resmî yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında yetki devredenin makamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı 3 ve 5’e kalansız bölünebilen en bü- yük çift doğal sayı kaçtır? İzmir – Eskişehir arasındaki yol 8 saat 32 dakika sürmektedir. Buna göre saat 11.15’ te İzmir’den hareket eden bir otobüs saat kaçta Eskişehir’e varır? Üç sayının toplamı 52’dir. Toplananlardan biri 25,diğeri 19’dur. Üçüncü toplanan sayı kaçtır? "İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür.” Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Milli değerlerimizden olan bayrağı- mız ile ilgili aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır? Temel insan hakkı olan yaşama hakkı ne zaman başlar?  Ülkemizde alageyik, boz baykuş, çizgili sırtlan, vaşak gibi hayvanların nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun en büyük sebebi nedir? Okulumuz 3 katlıdır. Her katta 8 sınıf bulunmaktadır, her sınıfta ise 34 öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda kaç öğrenci vardır?  Oyun oynamak için güvenli olmayan yerler, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in özellikle- rinden biri değildir? 2 m kaç cm’ dir? İslam devletinde ilk donanma kim tarafından kurulmuştur? Diyor ki: “Ben kuşların ilahıyım!”Açmıştı yelpaze kuyruğunu böbürlenerek.Yukarıdaki parçada kaç sözcük “büyük ünlü uyumu” kuralına uymaz? Türkiye’ nin ilk özel okulu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir? İnsan yaşamının ve eylemlerinin dayandığı ilkelerin irdelenmesi ve temellendirilmesi, insanın bu dünyadaki varoluşunu anlamlan- dırması açısından büyük önem taşır. Yaşamın dayandığı ilkeleri sorgulamadan ve temellendirme- den gerçekleştirilecek bir varoluş sıradan temelsiz bir varoluştur.Varoluşun sıradanlıktan kurtul- ması aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? I. HidrolizII. OsmozIII. DifüzyonIV. EndositozYukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleş- mesi için ATP harcanması gerekir?  Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (I) Hitit Devleti, MÖ 1600’lü yıllarda kurulmuştur. (II) Hitit Kralı I. Hattuşili tarafından Hattuşaş başkent seçilmiştir. (III) Hattuşaş şu an Çorum’un Boğazkale İlçesi’ndedir. (IV) 1986 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. (V) Burada bulunan 30 bin kil tablet Hititlerin sosyal ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Böbreklerde idrarın oluşumu ve vücuttan atılması sürecinde,I. Bowman kapsülüII. Glomerulus kılcalıIII. Henle kulpuIV. İdrar kesesiyapılarının çalışma sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi gelişmelerinden değildir? Çeyreği dolu olan depoya, 750 litre daha su konulduğunda depo doluyor. Bu depo kaç litre su almaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Küpü 8 olan sayının 4 fazlasının karesi kaçtır?  Nazlı nazlı dalgalanırsın                  Ay yıldızınla ne güzelsin.               Gökyüzünde iyi ki varsın                Al renginle ne güzelsin.Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? 1.       Fece alehüm keasfin me’kûl.2.     Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.3.     Elem tera keyfe feale rabbüke bi-eshâbil fîl.4.     Termîhim bihicâretin min sicîl.5.     Elem yec’al keydehüm fi tadlilYukarıda Fil Suresi ile ilgili verilen ayetlerin okunuş sırası aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  Selda Öğretmen, öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerine toplamak istemektedir.Selda Öğretmen’in bu isteği, ders planlarının hangi bölümünün başlıca amacıdır?  Ayşe: “Çok önemli, mühim bir işim var.” dedi.  cümlesinde hangi sözcük çıkarılırsa anlam  bozulmaz ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir