S:1

9 - 5 - 2 kaç eder?

9 - 5 - 2 kaç eder? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ulusal yasta veya 10 kasımda aşağıdaki hangisinde bayrak yarıya indirilmez? 35 liralık bir kitap aşağıdakilerden hangisi ile alınamaz? Düşünen, düşündüklerini açıklayan, belli bir toplumsal, ekonomik ve siyasal çevrede yaşayan    varlık tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır? İlk Türk devletlerinde görülen;I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıII. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulmasıIII. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam  tarzının sonucu olduğu söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarında yolcuların uymak zorunda olduğu kurallardandır? Aşağıdakilerden hangisi edebî eserler için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulamaz? Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Hangi kelime her zaman büyük harfle başlar? Diana: - - - - ?Cem : We usually fry or bake it. We sometimes grill it, too.  Kast sistemi gibi kapalı, değişmeye dirençli tabakalaşma sistemlerinde birey hangi kastta doğmuş ise o kastın içinde yaşamını sürdürmek zorundadır. Oysa açık sınıf tabakalaşma sisteminin olduğu toplumlarda bireyin ailesi hangi konumda ve tabakada olursa olsun, birey kendi çabasıyla sistemin her tabakasında yer alabiir.Bu parçaya göre açık sınıf tabakalaşma sistemini, kapalı tabakalaşma sisteminden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangi öğrencinin söylediği söz milli kültürümüzü yansıtmamaktadır? Ortalama erişkinde kaç ml kan kaybı oldukça tehlikelidir? Glikoz + Galaktoz " Laktoz + Su verilen denklemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? “Mutluluk diyarına gideceğim göklerden            Sevgi ile penceremi bezeyecek çiçekler.” Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?  “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr suresi, 94. ayet)Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Allahü Tealanın, peygamberden yapmasını istediği davranışlardan biri olamaz?  Belediye yönetiminin organları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? Dünya çevresinde dolanan zaman içerisinde işlevini bitirmiş insan yapımı cisimlerin,araç gereçlerin yol açtığı etki aşağıdakilerden hangisidir ? Hangisi farklı bir zamirdir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir? Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve Allah’a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: “Sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah’a dayanıp güvenendir.”Hz. Ömer’in bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi “gelecek zaman” bildirmektedir? Disiplin Kurulların görüşme usulü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Selma  : ………………Zeynep : it is cold and snowy today.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz benzeşmesi olayına örnek vardır?   Sadakallahu’l Azim’’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Yüce Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planını gerçekleştirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  5 + 9 kaç eder? Bir elin nesi var, iki elin sesi var.Bu sözle vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? NATO’nun en yetkili organı, aşa-ğıdakilerden hangisidir? Don’t use plastic bags ............. you can keep the environment clean. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardırII-Tarihte ilk kez parayı Frigler  kullanmışlardır.III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar. DANS kelimesinin ingilizcesi hangisidir? “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmedegece gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlana’ya aittir. Mevlana hangi yönüyle ünlüdür? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?   “Altın sahanlarda aş yedim, su içtim Altın kupalardan, zorlu Turna’dan geçtim.”Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir